Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1200

1200

1272

Bybrann

Domkirken blir sterkt skadet. Gjenreises og utvides i gotisk stil.
Se også årstall 1125.

1275

St. Peters hospital

Biskop Torgils bygger Hospitalet på Pedersgjerde som "Almisse"- og pleiested for fattige og syke.

1297

Kongsgård

Bispegården, nå Kongsgård, omtales for første gang. Opprinnelig var den kanskje kongsgård for Magnus Lagabøter.