Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1600 / 1686

1686

Byen mister kjøpstadsrettighetene og reduseres til ladestad

Se også årstall 1682.