Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1800 / 1824

1824

Kongsgård blir skole
Tas i bruk to år senere med to lærere og 26 elever.

Se årstall 1297.