Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1900

1900

1953

Viking blir norgesmester i fotball for første gang.

1965

Stavanger, halve Hetland og Madla blir slått sammen til en "storkommune".

1966

Oljeleting innledes på norsk sokkel i Nordsjøen. Stavanger blir basebyen.

1969

Distriktshøgskolen etableres. Postgymnasiale utdanninger samordnes.

1972

Stavanger blir landets senter for oljevirksomheten. Oljedirektoratet etableres.

1987

Kulturhuset innvies på Sølvberget.

Med rette er det hevdet at tanken om en ”kulturens storstue” i Stavanger Sentrum delvis ble tvunget frem av en kino med plassbehov. Kinoen var Filmteateret på Sølvberget. Bygningen var oppført i 1927 i representativ nyklassistisk stil. Ganske snart ble kinodriften en viktig inntektskilde i byens budsjett, og politikerne bestemte på 1930 tallet å kjøpe inn - å rive deler av den eldre bebyggelsen som da lå inntil Filmteateret. På den nye tomten var planene å oppføre et 9 etasjes bygg, med plass til store deler av den kommunale administrasjon og flere kinosaler.

1991

Byhistorisk Forening Stavanger stiftes.

"

Vi kommer sent, hr. konsul !

men vi kommer godt!”

(Annonseoverskrift i Stavanger Aftenblad om stiftelsesmøtet)

"

1999

Oljemuseet åpner.

Stavanger var i 1972 blitt Norge`s oljesentrum. Den Norske Stats Oljeselskap (Statoil) og Statens Oljedirektorat fikk dette året sine hovedkontor i byen.