Fremside / Arrangement / Byvandring

Byvandring

”Hermetikk industrien i østre bydel”

Byvandring med Erik Rønning Bergsagel 
Sted: Østre bydel
Torsdag 31. mai - Kl 19:00

Østre bydel var et tyngdepunkt for hermetikkindustrien i Stavanger. Her lå mange av byens hermetikkfabrikker og mange av støttenæringene til hermetikkindustrien. Fra østre bydel ble hermetikkboksene sendt ut i verden med flotte, fargerike etiketter tilpasset landet de skulle selges i.

I Stavanger var hermetikken lenge byens viktigste næring, og omtrent 100 bygg i Stavanger har på ett eller annet tidspunkt vært en hermetikkfabrikk.

For å bevare minnene etter den viktige hermetikkindustrien utarbeider Stavanger Kommune i disse dager en verneplan for de hermetikkfabrikkene som er igjen.

Bli med på vandring i Stavangers hermetikkhistorie.

Oppmøte i Lervigstunet. 19.00. Turen varer i 1,5- 2 timer og avsluttes ved fiskepiren.