Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Jostein Soland

Onsdag 26. august

100-årsmarkeringen for Alfred Hauges fødsel.

Alfred Hauge er en av våre mest produktive og spennende forfattere.

 Han skrev rundt 50 titler i løpet av 41 år – innenfor helt ulike genrer og stilretninger.

Handelsstedet Ramsvig åpnet i 2003 sitt galleri «Perlemorstrand» på Alfred Hauges barndomsøy, Kyrkjøy i Sjernarøyane. Ved 100-årsmakeringen for Hauges fødsel gir Handelstedet Ramsvig ut «Perlemorstrand» med Kjell Pahr-Iversens akvareller.

Jostein Soland forteller hvorfor…

Jostein Soland forbinder de fleste med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, en forening han gjennom 20 år bygde opp fra nesten ingen ting til å bli den ledende i landet. Hans utdannelse og bakgrunn er litt uvanlig i denne sammenheng, han har hovedfag i skandinavisk litteratur fra Universitetet i Bergen og var tilknyttet universiteter og læresteder i inn- og utland i en årrekke før han ga seg næringslivet i vold.

Soland er kjent som en fremragende foredragsholder. Vel møtt til et interessant og spennende foredrag i Byhistorisk forening Stavanger,

Med vennlig hilsen

Harald Sig. Pedersen