Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Inge Særheim

Onsdag 28. oktober

Foredrag av Inge Særheim med tittel:

«Namn langs jærstrendene – språk- og kulturhistoriske kjelder»”

Sted: Arkeologisk Museum

Kl. 19:00

 Namna er ein viktig del av språket og språkstrukturen; dei speglar kultur og samfunn i fortid og notid.

Med namn som kjelder kan ein studera ulike sider ved språket og språkutviklinga. Namna er også viktige kjelder i tverrfagleg forsking, bl.a. i studium av busetnadsutvikling, landbruk, fangst og fiske, samferdsel, arbeidsliv, førestillingar, lokal kultur og tradisjon.

I dette føredraget vil Inge Særheim med utgangspunkt i namn langs jærstrendene gje døme på språk- og kulturhistoriske opplysningar som kan lesast ut av namna.

Vel Møtt

Harald Sig. Pedersen