Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Erik Rønning Bergsagel

Torsdag 26. november kl 19.00

Foredrag av Erik Rønning Bergsagel med tittel:

”Kampen om sardinnavnet”

Sted: Arkeologisk Museum

Kl. 19:00

Sardinrettsakene.

Sardinrettsakene gikk ved flere rettsinstanser i Storbritannia i årene 1911-1915. Storbritannia var verdens største sardinmarked og de norske sardinene hadde i årene som ledet opp til rettsakene tatt stadig større andeler av dette markedet.

Sakens kjerne var om norsk brisling kunne markedsføre seg under merkenavnet sardin. Den franske sardinindustrien mente at bare franske sardiner laget av fisken Clupea Pilchardus kunne kalles sardiner.

Saken fikk stor oppmerksomhet i samtiden og ble fulgt av aviser i flere land.

 

Vel møtt til internasjonal rett om norske produkter.

Harald Sig. Pedersen.