Fremside / Arrangement / Kvinners likestilling

Foredrag: Mari Rege: Kvinner og kår.

Mari Rege (1974) er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo.
Hun tok doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (2002), og arbeidet ved Case Western Reserve University i USA før Universitet i Stavanger.
Reges forskning er i fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hennes forskning har blitt publisert i en rekke anerkjente internasjonale fagtidsskrift. Rege har mottatt støtte fra Norges forskningsråds program “Yngre fremragende forskere”.
Hun er også kjent for aviskronikker og foredrag som formidler forskning slik at folk forstå og har glede av å lese og er fast spaltist i Fredagskronikken til Dagens Næringsliv. Rege har vært medlem av Fordelingsutvalget og er medlem i Forskningsrådets divisjonsstyre for samfunn og helse.

Om foredraget:
Kvinner og kår
Hvorfor jobber så mange kvinner deltid, mens de fleste menn jobber fulltid? Noen vil si at denne forskjellen er naturlig.
Kvinner ønsker i større grad enn menn å ta ansvar for barn og hjem. Kvinner er også mer egnet enn menn til å jobbe i hjemmet – sier noen.
Andre vil si at forskjellen skyldes at kvinnens deltidsvalg er styrt av tradisjonelle kjønnsroller innlært fra barndommen.
Mari Rege har sammen med Venke Furre Haaland (UiS), Kjetil Telle (SSB) og Mark Votruba (Case Western Reserve University) forsket på hvordan forskjellige faktorer i oppvekstmiljøet påvirker kvinnens deltakelse i arbeidslivet som voksen.