Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Endre Elvestad

Foredrag av Endre Elvestad med tittel: ”Byen, biskopen og jernalderleden” Sted: Arkeologisk museum

Nytt bilde (6)

Stavanger by har både likheter og ulikheter i forhold til de andre norske middelalderbyene. En av ulikhetene er at de andre middelalderbyene lå strategisk til ved ferdselsårene, mens Stavanger lå utenfor.

En forklaring kan være at byen og bispesetet ble lagt ved en ferdselsåre som hadde vært svært viktig i jernalderen, men som i middelalderen mistet betydning. Dette kan være en indikasjon på at en av forklaringene på oppkomsten av Stavanger by og bispesete må søkes i yngre jernalder.

Endre Elvestad er utdannet arkeolog og har arbeidet med undervannsarkeologi i 18 år. De ti siste årene har han arbeidet som marinarkeolog ved Stavanger Sjøfartsmuseum, som har ansvaret for forvaltningen av kulturminner under vann i Rogaland.

Vel møtt