Fremside / Arrangement / Foredrag

Steinbyen Stavanger - fins den?

Foredragsholder: Øystein J. Jansen

Foredragstittel: Steinbyen Stavanger - fins den?

Stavanger Domkirke er et praktverk fra middelalderen, men i forhold til andre norske byer av tilsvarende størrelse har Stavanger lite bygninger i stein og mur fra nyere tid. Med dette bakteppet vil det bli vist noen glimt fra byens stein- og murarkitektur, og innimellom er det selvsagt noen godbiter – selv i Stavanger.
Bruk av stein er knyttet til arkitekturens stilretninger. 1800-tallets bygninger i Stavanger domineres av pusset tegl – i historismens ånd. Med jugendstilens inntog i begynnelsen av 1900-tallet kommer steinens egenskaper i fokus, og den nasjonale byggestilen med råhugget stein i fasadene feier over landet – ikke bare i Ålesund, også i Stavanger.
Etterkrigstidens funkisbygg kles ofte med plater av norsk stein – men fra slutten av århundret blir det stadig mer importert stein i byens fasader. Et hederlig unntak er Oljemuseet fra 1999, kledd – som et skjær i sjøen – med solid norsk gneis fra Finnmark.
Øystein J. Jansen er geolog ved Universitetet i Bergen, og medforfatter til boken ”Steinbyen Bergen”. Han er opptatt av steinens plass i arkitektur og utearealer – og ikke minst – hvor kom steinen fra?

Sted: Arkeologisk Museum

Kl. 19.00