Fremsiden / Arrangement / Foredrag

Foredrag

Torsdag 23. februar
Foredrag av Professor Jørn Øyrehagen Sunde med tittel:
”Magnus Lagabøte”
Jørn Øyrehagen Sunde (1972) tok doktorgraden ved Det juridiske fakultet i Bergen i 2007, og vart same året professor i rettshistorie der. Han har sidan 2006 vore forskingsleiar ved museet Baroniet Rosendal.
Sunde har tre gonger fått førelesarprisen ved Det juridiske fakultet, og fekk i 2012 Meltzerprisen for framifrå forskingsformidling.
Sted: Arkeologisk Museum
Kl. 18:30

MERK TIDSPUNKTET. OG DET BLIR AVHOLDT ÅRSMØTE ETTER FOREDRAGET.