Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorisk skilting / 56 Lystgården Mostun

56

Lystgården Mostun

Det gråmalte huset, som i dag har adressen Henrik Ibsens gate 59,  ligger ved Mosvatnet, et steinkast fra Rogaland Kunstmuseum. Det ble bygget i 1867 på en 15,5 mål stor eiendom av boktrykkeren og avisutgiveren Arnt Moe (1823 -1899) som lystgård for familien. Den gangen fantes det ikke et tre på eiendommen, bare lyngmark og myr, omgitt av jordbruksmarker.

Arnt Moe, som var født i Kristiania, kom til Stavanger i 1846 og bestyrte L. C. Kiellands boktrykkeri. I 1852 startet han avisen ”Stavangeren”, som han solgte seg ut av i 1897. På den tiden var den byens eneste Venstre – avis. Til vanlig bodde Moe med kone og barn på Valberget, i huset hvor Cafe Sting holder til i dag. Der var også trykkeriet til ”Stavangeren”.

 

”Vekk fra bygatene og støvet – og i nærmere kontakt med naturen”, ble et motto både for boktrykkeren og hans hustru. De realiserte dette ved å velge ovennevnte utmarksstykke ved ”Mosevandet”, like i nærheten av Bernhard Hansons eiendom. Prisen var 1 shilling pr. alen.

 

Snart stod det her ferdig et tømret sommerhus. Rundt omkring ble det plantet blomster, busker og trær, og man dyrket poteter og grønnsaker. I flere år var det hele omgitt av et plankegjerde. Det gikk nemlig ikke lang tid før man innså at sure vårvinder måtte stenges ute for å få noe til å gro. På dette tidspunktet lå det kun en hage til ved Mosvatnet, Schankeholen. Der ble hagen stengt fra vatnet med et mannshøyt plankegjerde.

 

Det ble den yngste sønnen, Haakon Asche Moe (1867 – 1937), som overtok familielystgården ved Mosvatnet, og som fra 1896 drev den som handelsgartneri med sjeldne botaniske vekster som spesialitet.  Asche Moe var en fin personlighet; naturelsker, vitenskapsmann og flittig skribent i aviser og tidsskrifter.

 

Av gamle brev og dokumenter fremgår det at det skjedde mye med Mostun i årene 1914 – 15. Moe hadde tydeligvis søkt om å få bygge et nytt våningshus, eller i hvert fall forbedre det opprinnelige. På den annen side hadde kommunen et ønske om å overta eiendommen. Slik forholdet utviklet seg med kommunen, så han det slik at han ikke lenger kunne drive gartneriet sitt og fortsette å bo på Mostun. Han kjøpte derfor en eiendom i ”Mallelien”, opp av Hafrsfjord.

 

Stavanger Kommune overtok eiendommen Mostun i 1915. På dette tidspunktet bestod Mostun av fire bygninger;  bolighus, løe, uthus og veksthus. Huset ble i en rekke år bortleid som bolig , men i 1932  fikk Bondeungdomslaget leiekontrakt med kommunen og startet kafedrift. I den forbindelsen ble bolighuset påbygd og ombygd.

 

Mostun – kafeen ble nedlagt på 1960 –tallet. Eiendommen som nå kun bestod av det tidligere hovedhuset, ble disponert av ansatte i kommunens parkvesen frem til 1983. Da fikk SIF – håndball leie huset til klubblokale, selskapslokale og kafevirksomhet. I forbindelse med overtakelsen ble det gjennomført en omfattende renovering,  med skifte av vinduer og kledning. Det gamle hageanlegget ble sanert.

 

SIF – håndball flyttet ut av Mostun i 2011, og da overtok Naturvernforbundet i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Bygget ble tatt i bruk til kontor-,  møte- og utstillingslokale. Planen er å tilbakeføre Mostun til 1930 – tallets funkis-stil og gjenskape deler av det historiske hageanlegget.

 

I løpet av 2016 vil et nytt natursenter åpne her ved Mosvatnet. Dette skal i hovedsak brukes til undervisning og formidling av det biologiske mangfoldet som finnes i våtmarksområdet ved Mosvatnet og på Jæren. Det var arkitektkontoret Schjelderup og Gram AS som laget skisser og planer for  rehabiliteringen av Mostun.

 

 

Reidar Frafjord