Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Om byhistorisk forening / Årsmøte 2013

Årsmøte, rapport og protokoll 2013

Årsmøtet avholdes onsdag 19. februar kl 19.00.
Vedlagt ligger innkalling med dagsorden og alle tilhørende papirer.

Vel møtt til årsmøtet.

Etter årsmøtet: Foredrag ved Hege Stormark: Stavanger Leketøyhistorie.