Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Om byhistorisk forening / Om Byhistorisk Forening Stavanger

Om Byhistorisk Forening Stavanger

 Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.

 Foreningen ble stiftet i 1991 og samler både leg og lærd i en felles interesse for Stavangers historie. Vår hovedoppgave er å samle inn og formidle kunnskaper om byen og skape interesse for dens historiske og kulturelle arv. Foreningen er upolitisk, men vi ser det som en viktig oppgave å bringe byhistoriske spørsmål i fokus i media og inn på den politiske dagsorden. Dette søker vi å oppnå gjennom deltakelse i den offentlige debatt og ved konkrete initiativ.

 I dag er vi ca 600 medlemmer, men vi har plass til mange flere og tror mange flere kan finne glede og nytte av å være med. I tillegg tror vi en større medlemsflokk vil tjene utviklingen av vårt bysamfunn både på kort og lenger sikt!

 Som medlem får du innbydelser til våre arrangementer som er medlemsmøter, foredragskvelder og byvandringer. Du får også tilsendt vårt medlemsblad, «Stavangeren», og – i tråd med våre vedtekter, blir du utfordret til selvstendig utforskning av Stavangers fortid og aktiv deltakelse i foreningens arbeid.

 Byhistorisk Forening Stavangers eksistens hviler på innsats fra medlemmene. Medlemskontingenten og den frivillige innsats er vår hovedinntektskilde.

 Kontigenten er ( 2017) kr. 350 pr. medlem /kr. 500 for familiemedlemskap pr. år. Vår konto er 3201 25 37 300.