Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Om byhistorisk forening / Styret

Styret

 (STYRET I BYHISTORISK FORENING STAVANGER 2017)

 

 Styremedlemmer:

Harald Sig. Pedersen
 Styreleder, økonomiansvarlig
 Tlf.: 908 28 467
 E-post: pede7@online.no
 

Hans Eyvind Næss
 Nestleder. Medlem i arrangementskomiteen.
 Tlf.: 51 52 91 34
 E-post: hans_e_naess@yahoo.no
 

Anne Tove Austbø
 Leder redaksjonskomiteen.
 Tlf.: 926 64 860
 E-post: anne.tove.austbo@stavanger.museum.no
 

Sveinung Bang-Andersen
 Redaksjonskomiteen
 Tlf.: 951 80 405
 E-post: Sveinung.Bang-Andersen@uis.no
 

Frederik Hansen
 Sekretær. Ansvarlig for nettsidene.
 Tlf.: 51 52 63 82, 924 633 24
 E-post: frederik@fredhans.no
 

Henning Hilde
 Leder arrangementskomiteen.
 Tlf.: 908 74 492
 E-post: henning.hilde@fabricom.no
 

Åshild Sæland
 Redaksjonskomiteen
 Tlf.: 909 34 474
 E-post: aashild@statoil.com
 

 
 

 Varamedlemmer:

Torolv Hellemo
 Arrangementskomiteen
 Tlf.: 905 40 826
 E-post: torolv.hellemo@hotmail.com
 

Rigmor Haave
 Redaksjonskomiteen
 Tlf.: 995 61 701
 E-post: rigmor.haave@lyse.net
 

Jorunn Strand Vestbø
 Arrangementskomiteen
 Tlf.: 404 07 621
 E-post: jorunn.vestbo@online.no