Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Om byhistorisk forening / Årsmøte 2011

Årsmøte, rapport og protokoll 2011

Harald Sig. Pedersen styreleder i foreningen.

På årsmøtet 15. februar ble Anne Tove Austbø valgt til nytt styremedlem etter Bodil Wold Johnsen, som ikke ønsket gjenvalg. Sveinung Bang-Andersen og Henning Hilde ble valgt til nye varamedlemmer. Karl-Jan Søyland ble valgt til nytt medlem i valgkomitéen etter Henry Bjørkelund, som ikke ønsket gjenvalg.

Den 27. februar hadde styret konstituerende møte. Hans Eyvind Næss ønsket ikke gjenvalg som styreleder etter fem år i vervet. Styret konstituerte seg dermed slik:

Styremedlemmer:
Harald Sig. Pedersen, styreleder og kasserer.
Hans Eyvind Næss, nestleder, medlem av arrangementskomitéen.
Elsa Grimnes, arrangementskomitéen (leder).
Kirsti Lærdal, arrangementskomitéen
Bente Madsen Bærheim, web-redaktør, medlem av redaksjonskomitéen.
Petter Løhre, redaksjonskomitéen (leder).
Anne Tove Austbø, redaksjonskomitéen.
Varamedlemmer:
Frederik Hanssen, sekretær.
Henning Hilde, arrangementskomitéen.
Sveinung Bang-Andersen, redaksjonskomitéen.
Valgkomitéen består av:
Eldbjørg Vaage Melberg (leder).
Per Reidar Bru.
Karl-Jan Søyland.
Revisor:
Hallvard Ween ble gjenvalgt som revisor.