Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Ymse / Stavangeren nr 2/16

Erratum, Stavangeren nr 2/16

I artikkelen om Arne Rettedal og Rogalandsbanken i Stavangeren nr 2/2016 har jeg i forbindelse med omtalen av Laly-saken på s. 50 kommet i skade for å bruke en formulering som rammer feil personer. Jeg skrev: «Så viste det seg på toppen av dette at bankens kredittfaglige kompetanse ikke strakk til.» Saksforholdet var at det forelå en anmodning fra Oslo-kontoret om å forlenge et lån til Blystad-brødrenes aksjeselskap Laly. Henvendelsen gikk til banksjef Olav Frafjord i konsernstaben for engasjementer. Han avviste flere ganger å forlenge lånet og forlangte at lånet i samsvar med låneforutsetningene skulle innfris. Da Oslo-kontoret ikke kom noen vei med Frafjord, henvendte de seg til kredittsjef Egil Watne (†). Wathne bedømte saken på samme måte som Frafjord og de forfattet i felleskap en innstilling til adm. dir. Konrad B. Knutsen hvor de sterkt advarte mot å fornye lånet med den sikkerhet som forelå (pant i aksjer i Laly). Det skulle vise seg at Konrad B. Knutsen likevel ga etter for presset fra Oslo-kontoret og innvilget lånet.

Frafjord og Wathne befant seg organisatorisk i bankstab for engasjement konsern i direkte rapport til viseadministrerende direktør Morten A. Berg. Organisatorisk var det han som hadde ansvaret for den endelige innstilling til administrerende direktør. Det har ikke lykkes forfatteren å få klarhet i hvilken rolle Berg spilte i saken. Under alle omstendigheter er påstanden om at «den kredittfaglige kompetanse ikke strakk til» feil i forhold til banksjef Olav Frafjord og kredittsjef Egil Wathne.

Jan Gjerde