Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

24.4.19 KL.19.00  PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM INVITERER VI TIL FOREDRAGET: HUNDVÅGS BOSETNINGSHISTORIE. FOREDRAGSHOLDER TROND MELING.

Foredraget vil omhandle menneskenes bosetning og ressursutnyttelse på Hundvåg gjennom 10.000 år. Utgangspunktet er de mange arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelsene som Arkeologisk museum har gjennomført på øya de siste tjue årene, og som foredragsholderen har deltatt i. Hovedvekten av foredraget vil omhandle forholdene i eldre jernalder for rundt 1500 år siden, omtrent samtidig med at Jernaldergården på Ullandhaug var i bruk.

Trond Meling avla hovedfagseksamen i arkeologi ved Universitetet i Bergen i år 2000. Fram til 2003 arbeidet Meling med arkeologiske utgravinger ved Arkeologisk museum, bl.a. på Hundvåg. I perioden 2003-2006 var Meling tilknyttet Vitenskapsmuseet i Trondheim hvor han var med å lede de omfattende undersøkelsene på Aukra i forkant av Ormen Lange utbyggingen. 

I 2006 begynte Meling som arkeolog i kulturavdelingen ved Rogaland fylkeskommune. Der var han fram til 2013 da han begynte som forsker ved Arkeologisk museum. Ved museet har Meling bl.a. ledet utgravingene på Sømme i Sola hvor det i 2014 ble undersøkt fantastisk godt bevarte boplasser fra steinalder. 

Vel møtt! 

Harald Sig. Pedersen

Møtested:  Arkeologisk museum Stavanger,  kl.19.00   

 

Vel møtt til spennende foredrag  onsdag 20. mars  kl. 19.00  i AmS, Stavanger ,  

mvh-haraldsig.-

 

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer betaler kr 100,-

Medlemskap for 2019 kan tegner ved inngangen eller på nettet. Se fanen  " Bli medlem ".

 

  1.  Anne Tove Austbø ny styreleder i Byhistorisk Forening.

Etter årsmøtet har styret konstituert seg slik: 

Styreleder: Anne Tove Austbø.

Nestleder: Hans Eyvind Næss.

Sekretær: Richard Petterson.

Redaksjonsgruppe:

Anne Tove Austbø, leder,   Rigmor Haave,   Sveinung Bang Andersen,   Åshild Sæland,   Lars Olsen Neby

  Arrangementsgruppe:

Henning Hilde, leder,   Hans Eyvind Næss,   Wenche Darby,   Torolv Hellemo

   Regnskap, økonomi, medlemsregister:

Harald Sig. Pedersen

 

2.       Husk arrangementet den 20.3 – innbydelsen vedlegges.

3.       Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

 

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

 

Mvh

-haraldsig.-

Programmet for 2019 ligger nå på hjemmesiden.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

24
apr
Fordrag

”Hundvågs bosetningshistorie”

Foredrag av Trond Meling  
Sted: Arkeologisk Museum
Onsdag 24. april - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Kirkegaten

7

Som et resultat av Gatenavnskommisjonens grundige behandling av sentrale deler i byen i 1861, etter Storebra´en i 1860 , fikk en gammel gatetrasé sitt nåværende navn i hele sin lengde.

I middelalderens Stavanger var det to hovedgater, begge beliggende på den østre siden av Vågen. Dette var Nedregaten som tilsvarer gaten på Skagen i dag, og Øvregaten som i det store og hele følger gateløpet til den nåværende Kirkegaten.