Byhistorisk skilting

26 Apoteket Hygiea

Trolig var Peder Jespersen Gram fra Bragernes den første apotekeren i Stavanger som drev sitt apotek fra Øvre Gade (Kirkegate). Han bodde i Stavanger bare fra 1725 til 1727 og ble etterfulgt av Jacob Russel som døde allerede i 1730. Johan Christoffer Røtger er den første apotekeren vi med sikkerhet vet drev Stavanger Apothek fra apotekereiendommen i Kirkegate. Hans Jensen Gay var byens apoteker fra 1747 til 1751 da han ble etterfulgt av Johan Gottfried Erichsen fra Mansfeld i Brandenburg. Han drev apoteket videre til hans tyskfødte provisor, Frederich Nicolaus Eckhoff overtok det i 1754 og drev det fram til han døde i 1758.

  Vel møtt til foredrag i Byhistorisk Forening Stavanger.

 Onsdag, 29. mars 2017 kl.19.00 i St. Petri Kirke,

OG VI STARTER I PETRIKJELLEREN

 

 Gunnar Roalkvam: St. Petri kirke - midt i bedehusbyen.

 Få år etter at kirken ble tatt i bruk var det vekkelsestid i byen. Sentralt i dette bildet sto Lars Oftedal. Kirken som institusjon ble utfordret av nye folkelige bevegelser. En annen utfordring for den nye St. Petri menighet var det mangfold av bedehus og andre menigheter den fikk innenfor sine grenser.

 

OG FORTSETTER I SELVE KIRKEN:

 Live Gram: Den store restaureringen.

 I perioden 2004-2008 gjennomgikk St. Petri kirke en omfattende restaurering. Sivilarkitekt Live Gram vil fortelle om de gjennomgripende arbeidene som transformerte bygget fra å være en nedslitt menighetskirke til byens kulturkirke.

 

 

 

 I forbindelse med jubileet ble boken «For Gud og hvermann. St. Petri - kirken og byen» utgitt.Forfattere er Gunnar Roalkvam, Marie Rein Bore, Thor Bjarne Bore. Live Gram og Per Schjelderup.

 Boken vil være til salgs på medlemsmøtet.

 mvh-haraldsig.-

 

 

-

 -

 

  HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET OG SNART DUKKER OGSÅ REFERATET OPP HER.

 -

 

Bli medlem i Byhistorisk Forening Stavanger! Medlemskap kan du tegne her: http://www.byhistoriskforening.org/Bli-medlem- 

 Følg oss på Facebook---;Prosjektmidler, økonomisk støtte for arbeid med relevante prosjekter for BFS - se link her-

 ;

Om byhistorisk forening

Om Byhistorisk Forening Stavanger

Byhistorisk Forening Stavanger er tuftet på nettopp dette; en felles interesse av å se nåtid og fremtid i lys av og med respekt for det som ligger bak oss.