Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlem av Byhistorisk forening Stavanger: 

På grunn av gjeldende råd og påbud fra helsemyndighetene kanselleres dessverre de planlagte medlemsmøtene for våren 2020. Vi er fortsatt usikre på hvordan forholdene vil bli for høstens arrangement, og avventer situasjonen. 
I mellomtiden arbeider styret som planlagt med utgivelse av to numre av Stavangeren i år, hvorav det første vil lande i medlemmenes postkasser i begynnelsen av mai. Vi håper også å få satt i gang med arbeid for å fornye og foredle nettsiden vår i løpet av sommeren.
Styret ønsker dermed alle en fortsatt god vår og sommer.  Vi håper også at det finnes tilstrekkelig med lokalhistorisk interessante artikler i tidligere utgivelser av Stavangeren til at tiden ikke faller for lang, fram til vi kan møtes igjen.  Stavangeren til og med 2018 ligger fritt og søkbart på nett.

2018 ligger på nett,  Det er spesialnummer om Skipsfart ( nr 1/18) et varianummer og et Pressenummer ( nr 3/18).   

Alt godt, Anne Tove Austbø
Leder, Byhistorisk forening Stavanger,

 Årsmøtepapirene ligger nederst på siden i egen mappe.

Norsk Migrasjonsforum, der foreningen vår er medlem, har lagt ut en lenke til årsberetningen sin:

https://docs.google.com/document/d/1qcIjfn9r4BQgpkKLH61C6NXf0DoSMXPzoJk2RWCu0i0/edit#heading=h.lcjc57nwl8s

 

BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

 

NB: På grunn av gjeldende råd og påbud fra helsemyndighetene kanselleres dessverre de planlagte medlemsmøtene for våren 2020. Styret kommer tilbake til høstens arrangementer så snart forholdene blir mer avklart.

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Vålandstårnet

25

Med sine 83 meter over havet er Vålandshaugen et av de høyeste punktene i Stavanger. På 1700-tallet var toppunktet på Vålandshaugen markert med en steinvarde. Under krigen mellom Danmark-Norge og England (1807–1814) lot Gabriel Schanche Kielland denne steinvarden erstatte av et utkikstårn i tre som ble bygd allerede i 1807. Fra Vålandshaugen hadde en godt utsyn over eventuelt fremmede skip som nærmet seg byen. På avstand liknet Vålandshaugens første tårn på en pipe. Dette er grunnen til at tårnet på Vålandshaugen alltid siden er blitt kalt ”Vålandspibå”. Det var i 1805 at Gabriel Schanche Kielland kjøpte nordsiden av Vålandshaugen av Peder Klow, eieren av den store Bispeladegården som Våland var en del av.