Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Foredrag av Ragnhild Sjurseike

”Torget - byens hjerte”

Torsdag, 28.  september 2017 kl.19.00.

Sted: Arkeologisk Museum Stavanger.

 Foredraget behandler utviklingen av Tusenårsstedet og ombyggingen av Torget i Stavanger, fram til 2009. Temaet drøftes i et kulturarvperspektiv; det vil si at det inkluderer både Torget som sted og byrom og de valg,  verdivurderinger og bruken av historien som prosessen innebar. Ved å stille noen kritiske spørsmål til planene og prosessen ønsker jeg å bidra til å forstå hvorfor endringene ble så omstridt i ettertid, og på den måten også vise hvordan kulturarv kan brukes til å belyse viktige problemstillinger i byplanlegging generelt.

Ragnhild Sjurseike har magistergraden i nordisk arkeologi fra UiO.  Hun har jobbet med forvaltning av kulturminner på regionalt og nasjonalt nivå, blant annet på Arkeologisk museum i Stavanger. Fra 2003 har hun vært ansatt som universitetslektor vd UiS innen fagfeltet kulturarv og kulturformidling.  For tiden arbeider hun i studieprogrammene for sosiologi og statsvitenskap  ved UiS.

 Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET SAMMEN MED REFERATET.

Årsmøte 2017.pdf 529,88 kB
28
sep
Foredrag

”Torget, byens hjerte”

Foredrag av Ragnhild Sjurseike
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 28. september – kl. 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Rosenkildehuset

11

Selv i vår tid må vi innrømme at dette huset i Nedre Strandgate 11, virkelig troner i synsfeltet. Da det var reist ferdig våren 1813, må det ha virket formidabelt, i en stram Louis – Seize – stil med en midtakse markert av husets elegante monumental-trapp. Det var 25 m langt, 18 m bredt og 12,5 m høyt. Hovedfasadens komposisjon er symmetrisk, og taket høyt og halvvalmet. Som det største trehuset i Stavanger hadde det 20 værelser, 32 vindusfag og bl.a. 6 kakkelovner.