Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1200 / 1272

1272

Bybrann

Domkirken blir sterkt skadet. Gjenreises og utvides i gotisk stil.
Se også årstall 1125.