Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1800

1800

1887

Stavanger Turistforening blir stiftet.

1893

Stavanger Museum er ferdig bygget.

1896

Rosenberg Mek.Verksted. Blant Skandinavias største skipsbyggingsverksteder.

1897

Stavanger Sykehus står ferdig på Skjævelandsstykket i Kannik.
Byggesum er kr. 228 000.-

1899

Idrettslaget Viking stiftes. Formål er:"friidret og fotball."

Idrettslaget Viking sin første fotball var en rugbyball. Den ble kjøpt av losen Lars Pallesen i Hull i England – ikke lenge etter foreningsstiftelsen den 10 august 1899 – og på oppdrag fra de nyvalgte styremedlemmene. Dette var jo feil, og forteller mye om stavangernes første kunnskap om fotballsporten . Men den elipseformede ballen ble tatt i bruk - inntil misforståelsen ble oppklart og den ble erstattet med en som var rund noe senere.