Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1900 / 1991

1991

Byhistorisk Forening Stavanger stiftes.

"

Vi kommer sent, hr. konsul !

men vi kommer godt!”

(Annonseoverskrift i Stavanger Aftenblad om stiftelsesmøtet)

"

1991 er ikke noe ”merkeår” Stavanger by sin historie. Men for Byhistorisk Forening Stavanger er dette den viktigste årringen. Da ble foreningen stiftet.

Hvordan det gikk til ble fortalt i ”Stavangeren” ved 5 års jubileet i 1996. Vi siterer fra denne artikkelen, og skal også nevne arrangementer og andre tiltak som ble gjennomført dette første året.

- : ”Frøet” til Byhistorisk forening Stavanger slo rot da herrene Bjørn K. Aarre og Erling Sømme Kielland for første gang traff hverandre en regnfull januardag i 1991. Erling hadde en ide som Bjørn ”tente” på. Og så var prosessen med etableringen av foreningen i gang-”:

I februar ble det utsendt invitasjon til en del personer i Stavanger som ble antatt å være interessert i opprettelsen av foreningen. Et møte ble deretter arrangert i Byarkivets lokale den 10 februar, der disse deltok: Jan C.W. Ivarson, Thorleif Aarre, Egil Henriksen, Marit Karin Alsvik, Einar Sanstøl, Ella Lyngdal, Asbjørn Simonsen, Arthur Gjestland, Reidar Frafjord, John Gunnar.Johnsen, Bjørn K.Aarre og Erling Sømme Kielland.

Møtet konkluderte med at Byhistorisk Forening Stavanger skulle etableres, og at den burde ha en stor målgruppe.

Det ble deretter oppnevnt et interimsstyre, som i senere møter i mars og april forberedte foreningens formelle stiftelse. Forslag til foreningsvedtekter ble da utarbeidet.

Stiftelsesmøtet fant sted i Hermetikkmuseet onsdag 24 april 1991. Inviterte gjester fra forskjellige institusjoner og foreninger og andre byhistorisk interesserte personer, til sammen ca. 60 var møtt frem.

Ved valget ble Erling Sømme Kielland valgt til leder, John Gunnar Johnsen til nestleder, Bjørn K.Aarre til sekretær og Jan C.W.Ivarson til kasserer. Øvrige styremedlemmer ble Egil Henriksen og Sigrun Øverland. Forslag til vedtekter ble vedtatt med små endringer: ”

Knapt en måned etter starten – i slutten av mai kom det første arrangementet.. Som var i Domkirken – og med førstekonservator Jan Hendrich Lexow som kunnskapsrik omviser for de ca.100 fremmøtte deltakerne.

I juni inviterte foreningen til en byvandring på Straen, der Einar Heden fortalte om områdets historie. Et besøk i villa Blidensol var også avtalt med hyggelige eiere.

Høstsesongen ble innledet med et arrangement i samarbeid med Fortidsminneforeningen i Rogaland, og var en tur til restaurerte sjøhus på Engøyholmen under overskriften ”Sjøhus i Stavanger”. Senere fulgte en byvandring til ”Breiavatnet og Kongsgård”, (Asbjørn Simonsen) fulgt av ”Skagenområdet”, (Egil Henriksen) og deretter et lysbilledkåseri om ”østre bydel”.(Egil Henriksen) . Medlemsarrangementene i stiftelsesåret ble avsluttet med et julemøte i desember på Hermetikkmuseet, med kåseri av Gunnar Skadberg.

En av styrets viktigst oppgaver etter foreningsstarten, var å etablere god kontakt med medlemmene. Første gang Byhistorisk Forening Stavanger sitt medlemsblad ”Stavangeren” ble utsendt til medlemmene var i september i 1991. Det var et enkelt brettet A 4 ark med tekster på alle sider. Redaksjonen hadde gode forhåpninger om fremtiden for trykksaken og skrev bl.a. følgende:

Vi starter med et ”prøvenummer”, og vil senere i høst, når redaksjonen kommer ordentlig i gang, arbeide med å bygge opp vårt foreningsblad som både skal bli et viktig kontaktorgan for Byhistorisk Forening Stavanger sine medlemmer, så vel som en formidler av Stavanger by`s fortid til alle som har interesse”.

I dette ”Stavangeren” nr.1 sto også den viktigste begrunnelsen for opprettelsen av foreningen:

”Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet fordi det i Stavanger ikke tidligere var en interesseforening som i sine vedtekter har byens historie som sitt ene-arbeidsområde. Vi som tok initiativet, savnet en slik forening. Vi ønsket en parallell til Trondheims Historiske forening som ble stiftet i 1897, og den enda eldre byhistoriske foreningen i Bergen. Samtidig har vi signalisert at vi ønsker et samarbeid med de utmerkede institusjoner og foreninger med sete i Stavanger, som arbeider med fortidsvern og lokalhistorie i fylkessammenheng.”

Erling K.Sømme Kielland-

Litteratur:

-”Fem år med Byhistorisk Forening”. ”Stavangeren” nr. 4, 1996.

- ”Stavangeren” nr 1. 1 årgang .September 1991.