Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Olav Tysdalmed

Torsdag 26. mars

Sted: Arkeologisk Museum

Kl. 19:00

Olav Tysdal: «Hva er historien bak dagens kommunestruktur? Et lite bidrag til en kunnskapsbasert kommunestrukturdebatt»

Hva innebar reformen om lokalt selvstyre og lovene om formannskapsdistrikter i 1837? Hva kjennetegner de lange linjene i historien om kommune-Norge frem til i dag? Hvorfor ser kommunekartet ut som det gjør i dag? Kan historien være veiviser inn i fremtiden enten vi ønsker å beholde den gamle strukturen eller ser nytten av en ny 50 år etter den forrige reformen? Debatten om en framtidig storkommune på Nord-Jæren er viktig og nødvendig. Er det håp om at lokalpolitikerne ikke forskanser seg bak sine egne kommunegrenser, men evner å se hvilke løsninger som best møter regionens felles utfordringer? Spørsmålet er hvilke forutsetninger politikerne har for å lykkes bedre denne gangen. Vi har nemlig vært gjennom dette før….Olav

Tysdal er førstelektor ved Universitetet i Stavanger. Han bor i Stavanger og har arbeidet mest med urban-, befolknings- og migrasjonshistorie. Tysdal er medforfatter i tobindsverket om Sandnes’ historie som ble utgitt i 2010.