Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag

Onsdag 27. april
Foredrag av Hallvard Ween med tittel:
”Næringlivets hovedorganisasjons historie ”
Sted: Arkeologisk Museum
Kl. 19:00