Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag

St. Petri 150 år

Foredrag av Gunnar Roalkvam og Live Gram
Sted: Arkeologisk Museum
Onsdag 29. mars – kl. 19:00

VI STARTER I PETRIKJELLEREN:

Gunnar Roalkvam: St. Petri kirke - midt i bedehusbyen

Få år etter at kirken ble tatt i bruk var det vekkelsestid i byen. Sentralt i dette bildet sto Lars Oftedal. Kirken som institusjon ble utfordret av nye folkelige bevegelser. En annen utfordring for den nye St. Petri menighet var det mangfold av bedehus og andre menigheter den fikk innenfor sine grenser.

OG FORTSETTER I SELVE KIRKEN:

Live Gram: Den store restaureringen

I perioden 2004-2008 gjennomgikk St. Petri kirke en omfattende restaurering. Sivilarkitekt Live Gram vil fortelle om de gjennomgripende arbeidene som transformerte bygget fra å være en nedslitt menighetskirke til byens kulturkirke.