Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag

”Stavanger - Den røde by i 1918”

Foredrag av Aslak Sira Myhre
Sted: Folkets Hus ,   NB  Merk stedet.
Tosdag 1. November - Kl 19:00