Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Anne Jorunn Møkster

Foredrag av Anne Jorunn Møkster:

Skipsfartens utvikling/endring i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv sett fra Stavanger;
Ved årsskifte1968/69 hadde Stavanger 16 rederier i byen med en total flåte på 65 skip (passasjerfartøy ikke medregnet).
Ved inngangen til 1988 var det 13 rederi med en total flåte på 83 skip.
I dag, i 2011, har vi 8 rederi igjen.
I løpet av de siste vel 40 årene har næringen vært under store endringer. Stavanger-flåten har i tillegg til skip fått riggselskaper inn som medlemmer i Stavanger Rederiforening. Den tradisjonelle lasteskipsflåten er sterkt redusert, mens offhoreflåten med supplyskip og andre spesialskip har hatt en stor vekst. Den maritime næring har vært preget av store bølgedaler med gode tider og dårlige tider. Dagens marked er krevende, noe som også gjenspeiles ved en tur i Stavanger havn, et stort antall offshoreskip som ligger og venter på nye oppdrag i spotmarkedet preger havnebildet.
Den norsk sjømann har fremdels en viktig posisjon med sin kompetanse. Antallet nordmenn som seiler er redusert fra ca 36.000 i 1968 til ca 10.000 i dag. Rekrutteringen til næringen er viktigere enn noen gang og skolskipet Gann som også preger bybildet vårt med sin fast kai plass på Tømmerodden, er en viktig bidragsyter for utdanning av fremtidens sjømenn.
Vi lever i en hektisk og spennende næring midt i Stavanger og fremtiden med alle sine muligheter ligger foran oss.

Sted: Arkeologisk Museum kl. 19.00