Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Anders Haaland

Foredrag av Anders Haaland med tittel:

"Okkupasjonen/krigsårene 1940-1945"

krigshistorie

Stavanger og Nord-Jæren var i krigsårene et militærstrategisk svært viktig område, med mye tyskerarbeid, men lite av krigsødeleggelser. Den militære motstand i regionen tok særlig form av etterretning, mindre vekt på Milorg enn i nordfylket. Nasjonal Samling sto svakt i Rogaland og Stavanger, tross den store velgeroppslutningen i Stavanger i 1934. Holdningskampen hadde god støtte i det sterke frivillige organisasjonslivet. I foredraget reiser foredragsholderen flere spørsmål: Er det rett at ”det fredelige Rogaland slapp så billig fra krigen”? Hva skjedde ved den dramatiske krigsavslutningen – justismord under rettsoppgjøret?
Anders Haaland er medforfatter til Stavanger bys historie, bind 3, Industribyen. Han har også bidratt til tobindsverket Stavanger mellom Sild og Olje og er forfatter av boken En by tar form.
Vel møtt!

Sted: Arkeologisk Museum kl 19.00