Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredragsholder Gunnar Nerheim

Foredrag av Gunnar Nerheim med tittel:

" En by med fortsatt vekstkraft? Stavanger inn i det 21. århundre."

Gunnar Nerheim vil i foredraget belyse byveksten i Stavanger fra 1965 til i dag. De siste 40 år har veksten vært oljeledet. Hvordan har dette påvirket byen og hvordan har byen utnyttet mulighetene? Søkelyset vil bli rettet spesielt mot hvordan oljeveksten har bidratt til å gjøre Stavanger til en internasjonal nettverksby. Utviklingen i Stavanger vil bli sammenlignet med andre byer i Norge i samme periode og med oljebyer i utlandet. Hva kan være fornuftig å spå om byens framtid sammenlignet med nær fortid?

Gunnar Nerheim er professor i moderne historie og prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Gjennom årenes løp har Nerheim deltatt i en rekke forskningsprosjekter knyttet til industrialiseringsprosesser i Norge i det 19. og 20. århundre. Fra 1990 til i dag har norsk og internasjonal oljehistorie stått sentralt i forskningen. De senere år har interessen vært konsentrert om regionhistorie, komparativ urbanhistorie, migrasjonshistorie og interkulturell kommunikasjon.
Vel møtt

Sted: Arkeologisk Museum kl. 19.00