Fremside / Arrangement / Foredrag

Fra bankkrise til finanskrise

Foredrag av Terje Vareberg

Med utgangspunkt i erfaringene fra bankkrisen på tidlig 1990-tall vil Terje Vareberg se på drivkrefter som førte til finanskrisen i 2008 - 09 og som i neste omgang har ført verden på kanten av en omfattende økonomisk depresjon med en til dels uhåndterlig statsgjeld i mange land.

Terje Vareberg er siviløkonom fra NHH 1974. Han har vært styreleder i SpareBank 1 SR-Bank 1994 - 1999 og adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank 2000 – 2010.

Terje Vareberg er i dag selvstendig næringsdrivende med rådgivning og styreverv. Han er bl.a. styreleder i Norsk Hydro.

Sted: Arkeologisk Museum kl. 19.00