Fremside / Arrangement / Foredrag

Familien Becker og jødene i Rogaland

Foredragsholder: Frode Sæland

Tittel på foredrag: Familien Becker og jødene i Rogaland.

Herman Becker ble født på Bryne i 1920. Foreldrene var russiske jøder som innvandret til Norge under første verdenskrig. Hans framtidshåp ble stanset av krig og okkupasjon. I august 1941 flyktet han over Nordsjøen for å melde seg til tjeneste i flyvåpenet.
Med utgangspunkt i Hermans historie forteller Frode Sæland om familien Becker som var en av fire jødiske familier i Stavanger i 1940. Det levde 22 jøder i Rogaland. Med forgreininger til familier bosatt utenfor fylket, blir tallet 29. Hvem var de? Var de integrert i lokalsamfunnet? Hvordan rammet jødeforfølgelsene denne minoriteten?
Historiene henger sammen. Fortellingen om Herman gir en inngang til historien om andre verdenskrig. Fortellingen om familien Becker gir en inngang til historien om de norske jødene, som ble så hardt rammet av nazistenes tilintetgjørelsespolitikk. Det er en historie om Holocaust i Norge. Det er den lille historien i den store historien.
Frode Sæland er cand.philol. med historie hovedfag. Han er konservator i industrihistorie ved Norsk Bergverksmuseum. Han har skrevet boken Herman Beckers krig, utgitt i 2009 på Aschehoug.

Sted: Arkeologisk forening

Kl. 19.00