Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag av Ove Magnus Bore

Foredrag av Ove Magnus Bore med tittel:
”Låvebygningen på Holme-Egenes.
Historie, restaurering og fremtidig bruk”
Sted: Holme-Egenes

Medlemmer gratis, ikke medlemmer kr. 100