Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / En liten by i kamp

En liten by i kamp

Jørgen Erikssøn

Jørgen Erikssøn, Stavangers tredje lutherske biskop 1571-1604, en av landets driftigste kirkeledere. Bildet er malt av Peter Reimers i 1589. Foto: Terje Tveit, AmS. Stavanger Museum

Bispesetet kom til å spille en avgjørende rolle i Stavangers utvikling gjennom de første hundreårene. Det geistlige sentrum skapte grunnlag for andre religiøse og verdslige institusjoner. Fra kirkens landeiendommer ble skatter og skattevarer fraktet inn til byen, men som handelssentrum ble Stavanger liggende fullstendig i skyggen av Bergen i

nord. Bergenserne kontrollerte handelen med de enormt rike fiskeressursene fra kysten nordover langs landet. Byene på Sørlandet og Østlandet eksporterte trelast og jern til det europeiske kontinentet. Borgerne i Stavanger derimot, greide ikke å få tilgang til et overskudd av en handelsvare som kunne omsettes med utenverdenen og skape økonomisk vekst.

Ved begynnelsen av 1500-tallet bodde det ikke stort mer enn 100 mennesker i Stavanger. Under reformasjonen ble alt bispegodset underlagt kongen. Mens den lille byens maktgrunnlag vaklet, begynte det å spire til ny vekst i fjorddistriktene og langs kysten. Bøndene bygde sager i tette furuskoger. Skotter og nederlendere kom seilende og kjøpte trelast og hummer for rede penger. Utenlandske kunsthåndverkere fulgte etter og gjorde Stavanger til et kunstnerisk sentrum på 1600-tallet. Men handelen gikk byborgerne forbi. De klagde over fattigdom og forskjellsbehandling, men ble ikke hørt. I 1682 måtte de finne seg i at bispesetet ble flyttet til den nye byen Kristiansand i sør. Tre år etter var ydmykelsen total: Stavanger ble fratatt sine byprivilegier.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 09:58:30
Script start
Timing: Dec 09 2021 09:58:30
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 09:58:30
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 09:58:30
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 09:58:30
Script end

Main resources:

Total runtime0.1814 sec
Peak memory usage27,136.0000 KB
Database Queries87

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00960.0280 3,167.21094,720.0000
Module start 'content' 0.03760.1048 7,887.210913,131.8281
Module end 'content' 0.14240.0389 21,019.03911,513.3828
Script end 0.1814  22,532.4219 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01719.4067320.0005
Check MTime0.00884.8733320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.157210.0003
Mysqli_queries0.00794.3498870.0001
Looping result0.00120.6721840.0000
TS translator
TS init0.00382.115330.0013
TS cache load0.00191.020630.0006
TS context load0.00140.753330.0005
Template Total0.121166.730.0404
Template load0.00734.037230.0024
Template processing0.113762.660730.0379
Template load and register function0.00090.522510.0009
states
state_id_array0.00020.124420.0001
state_identifier_array0.00030.189630.0001
Override
Cache load0.00361.9737290.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00321.7709170.0002
Fetch class attribute can translate value0.00030.175720.0002
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0576180.0000
XML
Image XML parsing0.00271.479120.0013
General
String conversion0.00000.013330.0000
dbfile0.00422.3387230.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 13
 Number of unique templates used: 11

Time used to render debug report: 0.0003 secs