Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorien / Kunnskap og kultur for framtida

Kunnskap og kultur for framtida

Universitetet i Stavanger

Høgskolen i Stavanger ble en av landets største i sitt slag med ca. 7000 studenter før den i 2004 fikk status som landets femte universitet: Universitetet i Stavanger.

I løpet av et par tiår opplevde byen og distriktet en bemerkelsesverdig ekspansjon. I 1970 hadde Stavanger en befolkning på vel 80.000 mennesker. Snart passerer innbyggertallet 115.000. Folk har strømmet til fra inn- og utland. Ikke minst alle de utenlandske statsborgerne satte sitt tydelige preg på bybildet. De aller fleste av dem kom fra USA og Vest-Europa.

Politisk, kulturelt og sosialt ble bysamfunnet utsatt for nye utfordringer. Tradisjonelle kulturmønstre ble utfordret av liberalt mangfold. Byen satset bevisst på å bygge ut et profesjonelt kultur- og velferdstilbud som skulle nå alle. Teateret, symfoniorkesteret og flere museer har blitt vesentlig styrket gjennom de siste tiårene. I 1969 startet undervisningen ved den statlige Distriktshøgskolen i Stavanger. Kunnskapsproduksjon og formidling skapte nye vekstimpulser. Forskning og kompetansebygging er en forutsetning for videreutvikling både av næringsliv og offentlig tjenesteyting. Derfor ble høgskolemiljøet et sentralt element i utviklingen av byens nærings- og kulturliv.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 09:05:22
Script start
Timing: Dec 09 2021 09:05:22
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 09:05:22
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 09:05:22
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 09:05:22
Script end

Main resources:

Total runtime0.2104 sec
Peak memory usage24,320.0000 KB
Database Queries72

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00980.0291 3,167.35944,720.0234
Module start 'content' 0.03890.1385 7,887.382813,117.8047
Module end 'content' 0.17740.0329 21,005.18751,350.7188
Script end 0.2103  22,355.9063 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01959.2579320.0006
Check MTime0.01004.7635320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.121710.0003
Mysqli_queries0.00803.7791720.0001
Looping result0.00130.6337700.0000
TS translator
TS init0.00512.439930.0017
TS cache load0.00200.948430.0007
TS context load0.00150.701230.0005
Template Total0.141367.230.0471
Template load0.00964.567930.0032
Template processing0.131662.569030.0439
Template load and register function0.00160.740610.0016
states
state_id_array0.00030.123120.0001
state_identifier_array0.00040.189630.0001
Override
Cache load0.00562.6454260.0002
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00542.5559170.0003
Fetch class attribute can translate value0.00000.022810.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0697180.0000
XML
Image XML parsing0.00180.852210.0018
General
String conversion0.00000.012430.0000
dbfile0.00381.7965170.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/article_subpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/article_subpage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 11
 Number of unique templates used: 9

Time used to render debug report: 0.0005 secs