Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

skilting_large

Som en forening hvis hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og egenart har Byhistorisk Forening Stavanger samarbeidet med Stavanger kommune for å bidra til oppfylling av kulturplanens målsetting på dette området. Siden 1997 har representanter fra vår forening, sammen med byarkivar, byantikvar med sekretariatsbistand fra kultursjefens administrasjon identifisert aktuelle skiltingsobjekter og startet arbeidet med produksjon og utplassering av skilt.

Skilttypen er utviklet av Oslo Bys Vel og er i bruk som kulturhistoriske opplysningsskilt over hele landet. De er koboltblå med hvit antikvarskrift. Formen, en "superelipse" (overgangen mellom firkant og sirkel), er særlig kjent fra arbeidene til den danske lyriker og designer Piet Hein.

59

Stavanger Preserving Co.

Hermetikkindustrien i Stavanger startet i ”en mindre fabrikbygning med fornødne lagerrum” i året 1873 på en nyinnkjøpt tomt i Øvre Strandgate 38; Stavanger Preservings første fabrikk. Grunnleggerne var skipsreder Knud Knudsen, byfogd Henrik Finne, konsul Lars Berentsen og grosserer George W. Groom. Her foregikk virksomheten de første 20 årene. Det ble lagt ned hermetisk kjøtt og fisk til skipsproviant; og her startet også den første produksjonen av norske sardiner.

60

Concord Canning

Sjøhusrekken nedenfor Bjergsted-parken var blitt fullt utbygd i 1860 – 70 årene. På den tiden var det trolig også at en trebygning i Sandvigen 27 ble oppført. Dette sjøhuset, sammen med flere av de andre, ble sanert ved årsskiftet 1907/08 for å gi plass til en ny, moderne hermetikkfabrikk i Stavanger, Concord Canning & Co., som startet virksomheten sommeren 1908. Allerede i 1911 ble den utvidet til dobbelt størrelse. Arbeiderne i fabrikken ble tilbudt kantine med marmorbord, baderom, dusj og dampbad. Fabrikken som hadde elektrisk lys, elektriske elevatorer og sentraloppvarming, var på den tiden byens mest moderne.

61

Fram – Stavanger Preserving Co.

Den 15.04. 1904 meddelte Stavanger Aftenblad at Johan Tjaaland hadde kjøpt den nedlagte hermetikkfabrikken ”Fram” i Verksgt. 31 for kr 5.750. Han drev nå i noen år sardinproduksjon i disse lokalene. Tjaaland bygde imidlertid en ny fabrikk i Strømsteinen, og i 1907 flyttet han produksjonen til Banevikgata 7. Denne nye fabrikken var spesialbygd for sardinproduksjon og ble utvidet med større tilbygg i 1910 og i 1912.

62

Kongsgård, eiendom

Gjennom middelalderen, og nå i 800 år, har Domkirken visuelt fremstått som det sentrale stedet i byen. Sammen med kirken og bispekapellet er Kongsgårds underetasje de eneste større konstruksjonene som er bevart fra middelalderens Stavanger. Etter at bispesetet ble etablert ca. 1125 og Domkirken var blitt reist, fikk biskopen etter hvert  sin hovedbolig ved siden av kirken. Underetasjen er bygd i gotisk murverk og derfor trolig oppført samtidig med det gotiske koret i Domkirken i de siste tiårene av 1200-tallet. Over underetasjen, nærmest Domkirken, ble det lille, vakre bispekapellet oppført.

63

Ths. Ottesen & Sons – Norrig – ”Oransjeriet”

Thomas Ottesen var født i Stavanger 25.03.1859. Han utdannet seg som blikkenslager, oppholdt seg en tid i USA, men kom tilbake til hjembyen hvor han i 1901 etablerte seg som blikkenslager med bl.a. produksjon av hermetikkesker. Han drev også med en del hermetikkproduksjon. Etter noen år ble lokalene for små, og i Aftenbladet 03.05.1906 kan avisen meddele at Ottesen hadde kjøpt et område på Nybø i Hetlandsmarken. Her ble det reist en ny fabrikk med adresse Kvitsøygata 100.

1

Nymansveien 44

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger den 22.august 1816 og døde her 75 år gammel den 22.oktober 1891. Som ganske ung dro han til sjøs og arbeidet seg etter hvert oppover i gradene. 24 år gammel var han anerkjent som en dyktig og pålitelig skipsfører. Etter mange år på sjøen startet han en sildeforretning ”med to tomme Næver”. Forretningen gikk godt, og etter en tid eide han sjøhus flere steder i Norge og på Island.

2

Køhlerhuset

Rundt året 1800 hadde Friderich Petersen bygget våningshus, vindmølle, kvernhus, brennevinsbrenneri, garveri og flere sjøhus i Hillevåg. I 1813 giftet enken seg med Johan Adam Køhler som ble leder av handelshuset J.A. Køhler & Co. Han kjøpte opp en hel del jord slik at i tillegg til mølledrift, garveri og brenneri, fikk han også et anseelig gårdsbruk.

3

Sjømannshjemmet

Etter at Stavanger Sjømannsforening i 1875 hadde eksistert i 25 år, settes losoldermann Thomas Natvig, som hadde vært formann fra første dag, inn i arbeidet for en ny, stor oppgave: Å få sikre foreningen en tomt hvor man kunne få reist en bygning, ”et Sømandshjem hvor gamle og trængende Søfolk af alle Klasser kunde finne en Fribolig i deres Alderdom.”

4

Victoria Hotel

I over hundre år har Victoria hotell vært et iøynefallende landemerke ved innseilingen til Stavanger by. Dette bygget ble reist i overgangen fra ett århundre til det neste i rød og gul tegl, på et område som i sin tid var en holme.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 07:07:27
Script start
Timing: Jan 20 2022 07:07:27
Module start 'content'
Timing: Jan 20 2022 07:07:28
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 07:07:28
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 07:07:28
Script end

Main resources:

Total runtime0.2184 sec
Peak memory usage25,088.0000 KB
Database Queries142

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00990.0332 3,168.08594,719.8594
Module start 'content' 0.04310.1641 7,887.945313,810.7344
Module end 'content' 0.20720.0111 21,698.6797434.8359
Script end 0.2183  22,133.5156 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01798.1804300.0006
Check MTime0.00934.2463300.0003
Mysql Total
Database connection0.00040.163410.0004
Mysqli_queries0.01356.18851420.0001
Looping result0.00190.87191420.0000
TS translator
TS init0.00421.934230.0014
TS cache load0.00210.941730.0007
TS context load0.00150.701930.0005
Template Total0.150669.030.0502
Template load0.00783.570230.0026
Template processing0.142865.355030.0476
Template load and register function0.00110.520510.0011
states
state_id_array0.00150.7008120.0001
state_identifier_array0.00160.7295130.0001
Override
Cache load0.00381.7586360.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00652.9884170.0004
Fetch class attribute can translate value0.00050.2168100.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0541170.0000
XML
Image XML parsing0.00873.9882100.0009
General
String conversion0.00000.007920.0000
dbfile0.00582.6479380.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 35
 Number of unique templates used: 10

Time used to render debug report: 0.0003 secs