Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Stavangeren

Stavangeren

En av styrets viktigst oppgaver etter foreningsstarten, var å etablere god kontakt med medlemmene. Første gang Byhistorisk Forening Stavanger sitt medlemsblad ”Stavangeren” ble utsendt til medlemmene var i september i 1991. Det var et enkelt brettet A 4 ark med tekster på alle sider. Redaksjonen hadde gode forhåpninger om fremtiden for trykksaken og skrev bl.a. følgende:

"

Vi starter med et ”prøvenummer”, og vil senere i høst, når redaksjonen kommer ordentlig i gang, arbeide med å bygge opp vårt foreningsblad som både skal bli et viktig kontaktorgan for Byhistorisk Forening Stavanger sine  medlemmer, så vel som en formidler av Stavanger bys fortid til alle som har interesse”.

"

Les hele artikkelen her

I dette ”Stavangeren” nr.1 sto også den viktigste begrunnelsen for opprettelsen av foreningen:

”Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet fordi det i Stavanger ikke tidligere var en interesseforening som i sine vedtekter har byens historie som sitt ene-arbeidsområde. Vi som tok initiativet, savnet en slik forening. Vi ønsket en parallell til Trondheims Historiske forening som ble stiftet i 1897, og den enda eldre byhistoriske foreningen i Bergen. Samtidig har vi signalisert at vi ønsker et samarbeid med de utmerkede institusjoner og foreninger med sete i Stavanger, som arbeider med fortidsvern og lokalhistorie i fylkessammenheng.”

Artikkelbidrag til Stavangeren

Ønsker du selv å bidra med artikler, så setter vi stor pris på det. Vi sender deg svært gjerne nærmere informasjon om lengde på artikkel og bildekvalitet.Trykkeferdig og korrekturlest manuskript med forslag til illustrasjoner og illustrasjonstekster leveres digitalt til følgende adresse: anne.tove.austboe@museumstavanger.no som også kan svare på spørsmål. Det planlegges både varianummer og nummer omkring spesielle emner. Tidsfrister varierer.

2018

Stavangeren nr. 1 2018

Innhold:

Side 6 - Harald Hamre, Skipsfarten i Stavanger
Side 14 - Elisabeth Lønnå, To kapteinskoner i seilskute- og dampskipstiden
Side 28 - Tønnes Thorsen, Stavangerske – Kystflåtens første 100 år
Side 63 - Anne Tove Austbø, Kailangs fra Sandvigå til Drollehålå
Side 73 - Ole Kallelid, Husrom og hjerterom for sjømenn
Side 85 - Erik Thoring, Melkebøndene stiftet rederi – 91 år på fjorden med Riskafjord II
Side 97 - Robeijne Verstegen, De flytende kulturminnene Fra antikvarisk vern til motor for byliv

Stavangeren nr. 2 2018

Innhold:

Side 7 - Sven Egil Omdal, Det sto kvinner bak
Side 29 - Lars Olsen Neby, Bygg som aldri ble bygget
Side 43 - Jan Gjerde, Industriforstaden Hillevåg 1894 – 1960

Stavangeren nr. 3 2018

Innhold:

Side 6 - Magne Olsen, JMJ – journalisten som var Jesusbarnets egen soldat
Side 16 - Engwall Pahr-Iversen, «1ste Mai skulde være et arbeider-blad i ordets fulde betydning»
Side 38 - Arvid Weber-Skjærpe, VESTKYSTEN – et kortvarig aviseventyr
Side 46 - Per Asbjørn Holst, Sagaen om Patrioten – illegal avis i Stavanger våren 1942
Side 68 - Roar Hagen, Avistegninger i Stavanger
Side 82 -Torfinn Jåsund, Kuriøse bidrag til Stavangers avishistorie 1769-2018

2017

Stavangeren nr. 1 2017

Innhold:

Side 6 - Svein Egil Omdal, Fattigunge i Stavanger
Side 14 - Tone Daasvand, Om formuende, middelmådige og fattige i Stavanger på 1700-tallet
Side 26 - Lars Olsen Neby, Kommunal sosialomsorg i Stavanger frem til 1965
Side 48 - Gunnar Roaldkvam, Selvhjelp gjennom samvirke
Side 64 - Rolf Torgersen, Kommunal boligbygging, et svar på tomannsboligpolitikkens fallitt
Side 84 - Jan Magne Arntsen, Doktor Dahls klinikk og lægevakt 1928-1931
Side 98 - Kian Reme, Fattigdom i Stavanger – da og nå
Side 110 - Årsmelding

Stavangeren nr. 1 2017

Innhold:

Side 7 - Jan Magne Arntsen, Tjemsland-gruppa - Den glemte historien om Gestapos største aksjon i Stavanger
Side 27 - Jan Gjerde, «Nytt Forum» 1954 – 1957
Side 45 - Eli Schiøtz, Eilers Minde
Side 65 - Jørg Eirik Waula, Til Dale og tilbake - Trekk fra psykiatriens historie i Rogaland – sett fra Stavanger

2016

Stavangeren nr. 1 2016

Innhold:

Side 7 Det er øynene som ser – Byutvikling i et verneperspektiv Av Britta Goldberg 
Side 13 Årringer i Trehusbyen Av Anne Merethe Skogland
Side 25 Byplaner i Stavanger sentrum – verktøy for sentrumsutvikling 1945–2015 Av Nils Jacobsen
Side 43 Hager, parker og turområder Av Per Th. Grimnes
Side 63 Fremtiden for fortidens industriminner – Hermetikkhovedstaden Stavanger Av Knut Haaland Grøtterud
Side 77 Hva vi verner er historisk bestemt og kulturelt betinget Av Hild Sørby

Stavangeren nr. 2 2016

Innhold:

Side 7 - Sonja Lid, FREDSKONTORET et intet eller alt
Side 17 - Øyvind Ellingsen, Rockegata i Stavanger
Side 25 - Rolf Østbø, Siste tur med ferjå
Side 34 - Jan Gjerde, – Jeg var så defnitivt ingen fnansmann Arne Rettedal og Rogalandsbanken

Stavangeren nr. 3 2016

Innhold:

Side 7 - Fridtjof Riis, Stavanger: Landskapet og geologien
Side 22 - Erik Thoring, Naturminnene på byens hauger
Side 32 - Sveinumg Bang-Andersen, Kongssteenens Faciat, Accurate Maal og Beskrivelse
Side 35 - Sveinumg Bang-Andersen, Om haugen som gav navn til bydelen 35
Side 40 - Gunnar Roaldkvam, Storhaugen
Side 52 - Jone Laugaland, Byhaugen
Side 64 - Bodil Wold Johnsen, Vålandshaugen

2015

Stavangeren nr. 1 2015

Innhold:

Side 2 Lederens spalte Av Harald Sig. Pedersen
Side 4 Norem Baade Av Bodil Wold Johnsen
Side 32 Stavanger «Kongelig Toldkammer» Fra 1840 Av Anne Ytterdal
Side 45 Jacob Sømme: Seilskipsreder, politiker og sildespekulant Av Erling K. Sømme Kielland
Side 68 Preikestolen frå Stavanger – ein av landets eldste Av Øystein Ekroll 

Stavangeren nr. 2-3 2015

Innhold:

Side 3 Lederens spalte Av Harald Sig. Pedersen
Side 6 Stavangers 9. april Av Frode Fanebust
Side 24 Gulbrand Lunde og Stavanger 1929-42 Av Jan Magne Arntsen
Side 38 Historien om «De elleve» Av Bernhard Lund
Side 48 Tilintetgjørelsen av jødene i Stavanger Av Frode Sæland
Side 78 Hvem var Moritz Rabinowitz? Av Arne Vestbø
Side 82 Sovjetiske krigsfanger i Stavanger Av Atle Skarsten
Side 98 Naturen og kulturen i krigsårene Av Erik Thoring
Side 104 Å være krigsbarn i Norge Av 
  Side 106 Krigskommunister i Hillevåg Av Anders Johansen
  Side 110 Brødrene Myges tunge skjebne Av Bernhard Lund 
  Side 116 Kunsten å redde sitt liv Av Anders Johansen
Side 122 Tyskertøs – en konstruert historisk identitet Av Kjersti Dybvig
Side 136 Frigjøringen i Stavanger Av Frode Sæland 

2014

Stavangeren nr. 1-2 2014

Innhold:

Side 3 Leder Av Harald Sig. Pedersen
Side 5 Gratulerer! Av Magnhild Meltveit Kleppa
Side 7 Valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavanger kjøpstads representant til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 Av Hans Eyvind Næss
Side 31 «Unionspartiet»: Mindretall på Eidsvoll, flertall i Sørvest­Norge?  Av Arne Solli
Side 47 Arnt Møglestue – Stavangers  første stortingsrepresentant  Av Harald Hamre
Side 59 Stavanger under andre verdens krig – i kamp for grunn lovs­ rettighetene  Av Anders Haaland
Side 85 Grunnlovsjubileet i 2114? Av Hallgeir H. Langeland
Side 94 Toget går! – 17. mai i Stavanger

Stavangeren nr. 3 2014

Innhold:

Side 7 Da oljå kom Av Gunnar Berge
Side 23 Et lokalt oljeeventyr i Hinnavågen Av Finn Harald Sandberg
Side 33 Svein Jørpeland – alias Mr. Statfjord, og byggingen av Statfjord A
Side 41 Før oljeindustrien kom til Forus Av Sveinung Bang-Andersen
Side 43 Glimt fra oljeeventyret Av Øyvind Hagen
Side 48 Medaljens bakside: Kielland-katastrofen Av Kian Reme
Side 59 Alternative oljetanker i oljebyen Av Erik Thoring
Side 68 ONS og oljebyen i 40 år Av Leif Johan Sevland
Side 75 Oljehistorie på Kjeringholmen – Norsk Oljemuseum 15 år Av Kristin Øye Gjerde

2013

Stavangeren nr. 1 2013

Innhold:

Side 3 Leder Av Harald Sig. Pedersen
Side 5 En hilsen fra komitelederen  Av Tora Aasland
Side 7 Fra kvinneroller i et mannsdominert samfunn til politisk likestilling. Veien mot stemmerettsreformen i 1913  Av Hans Eyvind Næss
Side 26 Kvinnelig stemmerett og de første kvinnene i Stavanger bystyre 1901  Av Bodil Wold Johnsen
Side 46 Fotografyrket og «Den nye kvinnen»  Av Gry Bang-Andersen
Side 56 Sanitetskvinnene i Stavanger. Et sterkt engasjement av viljesterke kvinner - i det stille  Av Kari Vevatne

Stavangeren nr. 2 2013

Innhold:

 • Side 3 Leder Av Harald Sig. Pedersen
 • Side 5 Esperantomiljøet i Stavanger 1905-1945 Av Kjell Heggvold Ullestad
 • Side 18 Stavanger-ungdom forsker på byens krigsofre Av Ole Kallelid og Heidi Løge
 • Side 30 Endre Grønnestad Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 38 Klipp fra Stavanger Adresseavis i 1830-årene Av Jan Fredrik Berg
 • Side 44 Stavanger – nyoppstått by med langsom vekst Av Hans Eyvind Næss
 • Side 47 Stavanger bys historie – noen tanker Av Knud Helliesen
 • Side 50 Medlemmer i Byhistorisk forening Stavanger 2013

Stavangeren nr. 3 2013

Innhold:

 • Side 3 Leder Av Harald Sig. Pedersen
 • Side 5 Rusk i byens blinkende øye. Hva bunnslammet i Breiavatnet kan fortelle om Stavangers tidlige historie Av Asbjørn Simonsen
 • Side 17 Spora i jorda – livets memoarer Av Paula Utigard Sandvik
 • Side 33 Mellomalderbyen Stavanger Geir Atle Ersland
 • Side 43 Fjernsyn – nærsyn – vidsyn: Stavanger sett på avstand Av Øystein Ekroll
 • Side 53 Stavanger domkirke – den menneskelige katedralen Av Morten Stige
 • Side 65 Merker og spor på bygningsstein av kleber Av Ann Kathrine Meeks Hjemgaard
 • Side 79 Stavangerkatedralen i middelalderen Av Inge Bruland
 • Side 95 Bevarte skjelett som arkiv for levd liv: Nye metodar for undersøking av beinmateriale frå Domkyrkja Av Sean Dexter Denham, Hege Ingjerd Hollund,Laura van der Sluis
 • Side 108 Ny restaureringsplan for Stavanger domkirke og bispekapellet – Møte med en middelalderkatedrals sårbarhet Av Live Gram og Per Schjelderup
 • Side 120 Kongsgård – Middelalderens bispegård i Stavanger Av Trond Meling
 • Side 131 Domkirken i Trehusbyen Av Elsa Grimnes

2012

Stavangeren nr. 2 2012

Innhold:

 • Side 1 Leder. Av Harald Sig. Pedersen
 • Side 3 Hjelmelandsgaten 1 – Liv og levekår 1900-1920 Av Stine Bjørk Storhaug
 • Side 28 Torget 7 – «Hauge på Torget» Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 43 Fra Fagerhøi til Furu gård, en kort krønike Av Reidar Frafjord
 • Side 50 – «Ikke dokumentert eller sannsynliggjort»..? Kommentar til en artikkel av Pål Mitsem i Stavangeren. Av Erling S. Kielland
 • Side 54 Medlemmer i Byhistorisk forening Stavanger 2012

Stavangeren nr. 1 2012

Innhold:

 • Side 1 Leder. Av Harald Sig. Pedersen
 • Side 3 Sammen for en levende by Av ordfører Christine Sagen Helgø
 • Side 5 Hjemløs på Egenesløkkene  – Byoriginal Johan Caspar Møgelstue  5 Av Gunnar Skadberg
 • Side 27 Jens Zetlitz ettermæle Av Pål Mitsem
 • Side 39 Engels MindeAv Gunnar A. Skadberg
 • Side 44 Anders Bertinius Bærem
 • Side 66 Turisttrafikk og TTKAv Grethe Kolbjørnsen
 • Side 69 E-post fra Åshild Helgevold

Stavangeren nr. 3 2012

Innhold:

 • Side 3 Leder. Av Harald Sig. Pedersen
 • Side 5 Norsk hermetikkmuseum 30 årAv John G. Johnsen
 • Side 9 Hermetikkindustriens betydning for Stavanger Av Piers Crocker
 • Side 18 Brisling – fra ferskt råstoff til hermetisk gull Av Jan Thomas Rosnes
 • Side 32 Barnearbeid i Stavanger Av Ingrid Lise Tjemsland
 • Side 45 «Frisk som en nyblandet Martini» – Samleobjekter fra hermetikk industrien i Stavanger Av Torfinn Jåsund
 • Side 60 Røgede norske sardiner Av Erik Rønning Bergsagel
 • Side 66 Reklamebildets mange formål i mellomkrigstiden Av Ida Charlotte Helleland
 • Side 75 Claus Andersens enke – en industri-gründer i Østre bydel Av Sveinung Bang-Andersen

2011

Stavangeren nr. 1 2011

Innhold:

 • Side 3 Leder Av Hans Eyvind Næss
 • Side 5 Køhlereiendommen i Hillevåg Av Bodil Wold Johnsen
 • Side 27 Bispeladegård Hans Eyvind Næss

Stavangeren nr. 2 2011

Innhold:

 • Side 1 Leder Av Hans Eyvind Næss
 • Side 3 Ingen nordmann til salgs! Av Reidar Frafjord
 • Side 7 Et guld Cronometer med Nøgel og Kjæde Av Jan Fredrik Berg
 • Side 31 Biskop Arnes interiør. Av Anders Bærheim
 • Side 33 Den gamle kirke-stolen … Av Anders Bærheim
 • Side 40 Bispegården. Av Anders Bærheim
 • Side 45 Jens Zetlitz’ fødested – Øvre Holmegate 22 Hans Eyvind Næss
 • Side 61 De pusler med skjeletter. Av Reidar Frafjord

Stavangeren nr. 3 2011

Innhold:

 • Side 1 Leder Av Hans Eyvind Næss
 • Side 3 Den glemte samfunnsbyggeren
  – Cornelius Middelthon (1869-1934) Av Jan Christiansen
 • Side 13 Sangens ustraffelighed Av Jan Fredrik Berg
 • Side 41 Hans Olsens reperbane Av ukjent forfatter
 • Side 45 Jeg er tilfreds med min Hjord,
  og jeg troer den med mig Av Erling Sømme Kielland
 • Side 51 Hansons Minde. Fra Dreyerkalender 1959 Av Anders Bærheim
 • Side 59 T.T.K. gjennom 30 år Av ukjent forfatter

2010

Stavangeren nr. 1 2010

Innhold:

 • Side 3 Leder av Hans E. Næss
 • Side 4 Årsmøtereferat
 • Side 7 Bekken på "Egenæs" av Reidar Frafjord
 • Side 15 Wilhelm Nessler - Stavangers og Norges første rørlegger av Gunnar A. Skadberg
 • Side 30 Sporene etter Anne Larsdatter av Synnøve Østebø
 • Side 37 Lars Larsen Geilanes fødested av Hans E. Næss

Stavangeren nr. 2 2010

Innhold:

 • Side 3 Leder av Hans E. Næss
 • Side 5 Jagterindringer av H.C. Pedersen
 • Side 13 Fra det gamle Stavanger. Avisartikkel fra 1899. Omskrevet av Bjørn Samuelsen
 • Side 41 Stavanger gassverk av Bente Madsen Bærheim
 • Side 40 Didrik Arup Seip minnes sin skoletid på Kongsgård omkring år 1900 av Reidar Frafjord
 • Side 52 Av og om John Tanke Sviland. Jan Christiansen

Stavangeren nr. 3 2010

Innhold:

 • Side 3 Leder av Hans E. Næss
 • Side 4 Dreyerkalender 1942 Av Anders Bærheim
 • Side 23 De engelske prinsessers besøk i Stavanger Ved Bjørn Samuelsen
 • Side 33 Et rystet haugianerhjem Av Jan Fredrik Berg
 • Side 43 Natvig Minde – en holme i Stavanger bys historie Av Harald Hamre

Stavangeren nr. 4 2010

Innhold:

 • Side 3 Leder av Hans E. Næss
 • Side 5 Inge Stensland Av Reidar Frafjord
 • Side 11 Bydelen Vestre Platå Av Jan Gjerde
 • Side 21 Høstmarken i Stavanger for 150 år siden Stavanger Avis/Bjørn Samuelsen
 • Side 29 Byhistorisk skilting 29 Av Reidar Frafjord

2009

Stavangeren nr.1 2009

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: Årsmøtereferat
 • Side 6: Stavanger – og staven Av Finn Bringsjord
 • Side 18: Gjemt – men ikke glemt Av Erling S. Kielland
 • Side 23: Stavanger-navnet kommer av formen på fjorden Av Reidar Frafjord
 • Side 29: Steglebakken Av Hans E. Næss

Stavangeren nr.2 2009

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: Vesttårnet i Stavanger Domkirke Av Finn Bringsjord
 • Side 13: Gjemt – men ikke glemt Av Erling S. Kielland
 • Side 18: Lystgårder og landsteder syd for sentrum Av Hanne Thomsen og Kari Thomsen
 • Side 36: Redningsselskap for byens «unge syndere» Av Hans E. Næss

Stavangeren nr.3 2009

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 5: Stavangers eldste historie Av Finn Bringsjord
 • Side 21: Gjemt – men ikke glemt Av Erling S. Kielland
 • Side 27: Dreyer kalender 1958 Av Sigurd Bærheim
 • Side 41: Industrien i Stavanger i gammel og ny tid JOKER

2008

Stavangeren nr.1 2008

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: Innkalling til årsmøte
 • Side 5: Årsberetning 2007
 • Side 8: Stavanger bys historie Av Vigdis Ofte
 • Side 17: Uforlignelige Søragadå Av Hans E. Næss
 • Side 22: Torvet/Torget tusenårsstedet i Stavanger (1) Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 41: Historisk dokumentasjon om Vålandstårnet Av Bodil Wold Johnsen

Stavangeren nr.2 2008

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: En fortelling om tre platter A v Jan Gjerde
 • Side 9: Kongsgård avløste skolen i hederskronte Kirkegt. 2 A v Hans Eyvind Næss
 • Side 14: Torvet/Torget tusenårsstedet i Stavanger (2) Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 33: Dør med preg Av Axel H. Leversen
 • Side 35: Barndomsminner fra Stavanger på begynnelsen av 1940-tallet 35 Av Hans Jakob Andreassen

Stavangeren nr.3 2008

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: Kvalebergleiren Av Jan Gjerde
 • Side 9: Stavangers byutvidelser Av Hans Eyvind Næss
 • Side 14: Enkefru Kristine Nielsen fylder 90 aar 8.ds. Avisartikkel
 • Side 33: Noen synspunkter på Sørvestrikets historie fram til år 900 e Kr. Av Finn Bringsjord

Stavangeren nr.4 2008

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 5: Noen synspunkter på Sørvestrikets historie fram til
  år 900 e Kr Av Finn Bringsjord
 • Side 18: Bryllupsvise Av Synnøve Østebø
 • Side 24: Dreyerkalender 1956 Av Anders Bærheim
 • Side 36: Var de rike og mektige i Stavanger ikke så
  forsvarsbevisste i 1806? Av Hans E. Næss

2007

Stavangeren nr.1 2007

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans Eyvind Næss
 • Side 4: Innkalling til årsmøte
 • Side 6: Årsberetning 2006
 • Side 10: Meieriene i Stavanger Av Jan Gjerde
 • Side 17: Henrik Paulsen - med ett århundre i ballast Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 23: «Pokker og franzoser.» Historisk snitt i den rogalanske helsekroppen Av Hans Eyvind Næss
 • Side 31: « Fornøyelsen » og Bjergsted Folkepark Av Kjell Ernst Rundquist og Mette Ellingsen
 • Side 35: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (3) Av Hans Jakob Andreassen
 • Side 46: Kampen for «De tre søstre» Av Jan Gjerde

Stavangeren nr.2 2007

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans Eyvind Næss
 • Side 4: De siste års utgravninger i Stavangers historie av Stan Reed
 • Side 13: Vilhelm Søiland, den siste bøkker i Stavanger av Jan Gjerde
 • Side 20: «Tiltal enhver bonde høflig» Av Erling Sømme Kielland
 • Side 25: Ahasverus Crequi dit la Roche Av Randi Folkestad
 • Side 29: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (4) Av Hans Jakob Andreassen
 • Side 34: Et tilbakeblikk på Stavanger Tegneskole Av Jan Gjerde
 • Side 40: Admiral Cruys - Kvitsøykorset Av Jørg Hviding

Stavangeren nr.3 2007

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: En gave til byen av Jan Gjerde
 • Side 7: Kongsgata 45 - «Charlottenlund» av Gunnar A. Skadberg
 • Side 13: Kjente du Inger Waage? Av Jan Gjerde
 • Side 17: Lars Hertervigs mesén: Hans Gabriel Buckholm Sundt Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 28: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (5) Av Hans Jakob Andreassen

Stavangeren nr.4 2007

Innhold

 • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
 • Side 4: Store Marøy - hjem for bønder, alkoholikere og karantenedyr av Erik Thoring
 • Side 10: Skipsverft og reperbaner i Stavanger av Harald Hamre
 • Side 21: Gullsmed Bernhard Hansen AS 1906 - 2006 Av Bente Gro Olsen
 • Side 27: Kommunegård/Bispegård/Hotell/Brannstasjon Av Gunnar A. Skadberg

2006

Stavangeren nr.1 2006

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Byfogden som ble en institusjon i byen Av Reidar Frafjord
 • Side 11: Solandsbakken Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 19: Minner fra Stavanger, 1885-1900 Av Einar Omdahl
 • Side 25: Kvinner i og på hermetikken Av John Gunnar Johnsen
 • Side 33: Olavsklosteret i Kleiva Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 40: Årsberetning 2005

Stavangeren nr.2 2006

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Skoleminner fra midten av 1950 - tallet Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 12: Oppvekst i Stavanger på 1830- og 1840- tallet Av John Johannessen
 • Side 18: Holme-Egenæs Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 27: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (1) Av Hans Jakob Andreassen
 • Side 40: Byhistorisk epistel fra Tønsbergs Blad Av Hans Jakob Andreassen
 • Side 41: Årsmøteprotokoll

Stavangeren nr.3 2006

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Tre myter Av Martin Nag
 • Side 6: En bordvise som kanskje er skrevet av Alexander L. Kielland Av Pål Mitsem
 • Side 11: Til ære for kvinne-pionerer i Matfylket Av Jan Gjerde
 • Side 13: Europeeren Henrik Steffens - universalgeniet fra Stavanger Av Ernst Baasland
 • Side 23: Fylkeslegen - syfilisens gave til Rogaland? Av Hans Eivind Næss
 • Side 29: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (2) Av Hans Jakob Andreassen

2005

Stavangeren nr.1 2005

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Hertervig-huset i gode hender - enn så lenge Av Jan Gjerde Hans
 • Side 7: Fra krigens saga: En farlig ferd for frihet og fred Av Reidar Frafjord
 • Side 12: Den grønne båren Av «JOKER»
 • Side 17: Valbergtårnet del II Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 26: Et blikk på Stavanger 1905 del II Av Jan Gjerde
 • Side 37: Medlemsoversikt

Stavangeren nr.2 2005

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: «Då ska me bu udpå Bakkeland» Av Reidar Frafjord
 • Side 11: Et blikk på Stavanger 1905 III Av Jan Gjerde
 • Side 19: Fra krigens saga (2): Et vemodig vågestykke mot vest Av Reidar Frafjord
 • Side 22: Stavanger - bruden er gifteferdig Av Stavanger Aftenblad 1946
 • Side 23: Historien om Elisabeth Johannesdatter Mallevold og Jentesteinen i Sørmarka november 1821 Av Mari Anne Næsheim Hall
 • Side 25: Tidegeilen Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 30: Titlestad og Stavangers eldste tid Av Jan Gjerde
 • Side 34: Referat fra Årsmøtet

Stavangeren nr.3 2005

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Dreyer - mappen 1957 (nr.2) Av Anders Bærheim
 • Side 13: Fra krigens saga (3): Treet i Oranienburg Av Einar Kåre Johannessen
 • Side 19: Kampen skole - 80 år i tiden Av Reidar Frafjord
 • Side 27: Lærarutdanninga i Stavanger - 50 år Av Sigmund Sunnanå
 • Side 33: Da Stavanger var liten Av Erling Sømme Kielland

Stavangeren nr.4 2005

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Bekkelund Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 7: Rosemine Naatlepige i skomakerstaden Stavanger Av Bente Gro Olsen
 • Side 12: Gamle hager - hagekunsten i Stavanger Av Per Th. Grimnes og Heidi K. Urtegård
 • Side 17: «Heia SIF i hundre år» (bokanmeldelse) Av Reidar Frafjord
 • Side 19: Fra krigens saga (4): Hansen-familiens krigsinnsats Av Jan Gjerde
 • Side 29: Du grønne, glitrende tre god dag Av Unnleiv Bergsgard
 • Side 31: Vær og hverdag i Stavanger for 130 år siden Av Reidar Frafjord
 • Side 35: Rasmus Pederson Thu - ein allsidig og spennande Stavanger-fotograf Av Lisabet Risa

2004

Stavangeren nr.1 2004

Innhold
 • Side 3: (Leder) Av Berit M. Grande
 • Side 4: Den tredje Fredrik Av Reidar Frafjord
 • Side 7: Korsfylket – en presentasjon og et debattinnlegg Av Jan Gjerde
 • Side 12: Eiganesveien 3 Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 13: Havnen Av Anders Bærheim
 • Side 21: Formidling av lokalhistorie er ikke viktig og derfor ikke noe offentlig anliggende Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 21: Fra idyll til slum Av Reidar Frafjord
 • Side 21: Hvem var Endre Nilsen Våland? Av Gunnar A. Skadberg

Stavangeren nr.2 2004

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: 1. mai-feiringa i Stavanger i 1930 - åra Av Hans Jacob Andreassen
 • Side 11: Hvor gamle er middelalderbyene? Av Jan Gjerde
 • Side 17: Mariakirken og Rådhuset Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 24: Ryggjafylkets renessanse Av Reidar Frafjord
 • Side 28: Kulturhistoriske praktbøker for bokhyllen Av Jan Gjerde
 • Side 32: Reberbanene og rebslageriet i Stavanger Av Lærer Om. Lunde
 • Side 37: Anders Bærheim - vår første lokalhistoriker Av Halvor Pedersen

Stavangeren nr.3 2004

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Historiverk om Stavanger Av Rolf Norås
 • Side 6: Søndagsskolen for borgerlige fag Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 12: Stavangergutten som ble 1900-tallets store kirkeleder Av Reidar Frafjord
 • Side 15: Pioner i Stavanger Av Harald Tønnesen
 • Side 19: Men va det ikkje han far og de? Av Jan Gjerde
 • Side 25: Mariakirken/Rådhuset, del II Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 35: Nygaten og dens historie Av Arthur J. Tønnesen

Stavangeren nr.4 2004

Innhold

 • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
 • Side 4: Stavanger som europeisk kulturhovedstad Av Leif Johan Sevland
 • Side 5: Storebra'en i 1860; hva var det som skjedde? Av Reidar Frafjord
 • Side 13: «Dette sendes til jule-læsning, naar du bliver frisk» Av Erling Sømme Kielland
 • Side 17: Stavangers historie, de lange linjene Av Harald Hamre
 • Side 23: Valberget Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 31: Et blikk på Stavanger 1905 Av Jan Gjerde
 • Side 39: Barndomsminner - fra Misjonsskolen i Stavanger Av Otto Lous Mohr

2003

Stavangeren nr.1 2003

Innhold
 • Side 3: (Leder) Så kjekt! Av Berit M. Grande
 • Side 4: Peder Severin Krøyers besøk i sin fødeby Av Reidar Frafjord
 • Side 7: Byen Av Trygve Wyller
 • Side 12: Byhistorisk skilting Av Berit M. Grande
 • Side 13: Dreyer kalenderen 1955 Av Anders Bærheim
 • Side 21: Byparken – en historisk oversikt Av Bodil Wold Johnsen

Stavangeren nr.2 2003

Innhold
 • Side 3: (Leder) En ny vår Av Berit M. Grande
 • Side 4: De beste blir aldri vår fremtid Av Reidar Frafjord
 • Side 9: Streif fra byens liv i hundre år Avisartikkel
 • Side 14: Skoleholder og klokker Av Gunnar Skadberg
 • Side 21: 17. mai Av Halvor Storm
 • Side 24: Minner om Bjergsted Avisartikkel
 • Side 27: Gutteliv i Stavanger Av Oscar Andreas Iversen

Stavangeren nr.3 2003

Innhold
 • Side 3: (Leder) "Det henge samen" Av Berit M. Grande
 • Side 4: Tollinspektør Stang -et hundreårsminne Av Reidar Frafjord
 • Side 7: Hjalmar August Schiøtz -en banebrytende øyelege fra Stavanger Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 10: Brev fra Jan Christiansen
 • Side 11: Dokumenter i Vatikanets arkiv kaster lys over Stavangers historie Av Torstein Jørgensen
 • Side 14: Den første SIF - Viking kampen etter frigjøringen Av Reidar Frafjord
 • Side 17: Breiavannet i februar 1864 Av Anders Bærheim
 • Side 19: Anders Svela vognmandsforretning Av Reidar Frafjord
 • Side 29: Stokkaveien 33, villa - sykehus og kvinnebo Av Reidar Frafjord
 • Side 32: Konsumpsjonsboden ved Breiavatnet Av Gunnar A. Skadberg

Stavangeren nr.4 2003

Innhold
 • Side 3: (Leder) Så tenner vi et lys... Av Berit M. Grande
 • Side 4: "...ringer kransen om vår gamle stad" Av Reidar Frafjord
 • Side 7: Husker du? Av Erling Sømme Kielland
 • Side 9: Friedrich Petersen - gründeren som skapte Hillevåg. Av Jan Gjerde
 • Side 12: Fredheim - Eiganesveien 113 Stavangers bispebolig Av Gunnar A. Skadberg
 • Side 21: Byens unge døde - Anders Platou Wyller Av Reidar Frafjord
 • Side 27: O, Jul med din Glæde Av Chr. Henriksen

2002

Stavangeren nr.1 2002

Innhold

 • Side 3: Lederens spalte
 • Side 5: Om begrepet "Siddis". av Reidar Frafjord
 • Side 9: Byens første kvinnelige artianere,Eckhoff, Holst og Lange. av Reidar Frafjord
 • Side 14: "Madame Nielsen", om sjømannsfamilien Nielsen på "Malde". av Gunnar A. Skadberg
 • Side 15: Da Ole Bull var nære på å få pryl i Hinnakroken. av Anders Haver

2001

Stavangeren nr.1 2001

Innhold:

 • Side 2: Byhistorien Av Berit M Grande
 • Side 3: Vålands historie ( del II ) Av Kirsten Ursin - Smith
 • Side 10: Bojer - Lange Av Reidar Frafjord
 • Side 13: Jens Zetlitz Av Jan Christiansen
 • Side 18: Speideren blir forbudt. Av Halvor Pedersen
 • Side 19: Historien om Ynglingen Av Halvor Pedersen
 • Side 22: Ingvald Enersen "Original Farce" Av Harald Sommerfeldt Schmidt
 • Side 24: Nye kulturhistoriske skilter Av Erling Sømme Kielland

Stavangeren nr.2 2001

Innhold:

 • Side 3: Lederens spalte
 • Side 5: Stavangers byvåpen, av Jan Gjerde
 • Side 10: Henrik Krøyer - og de tre søstrene Gjesdahl, av Reidar Frafjord
 • Side 15: Kjøp et stykke byhistorie...
 • Side 18: Tagholdtmannen, av Mari Anne Næsheim Hall
 • Side 20: Misjonærsønnen Bertram Jensenius, familie og "Misjonsbarna på Korsteige", av Reidar Frafjord
 • Side 24: Bækken, av Sigurd Rygh
 • Side 28: Fra redaksjonen
 • Side 31: Einar Heden ( 1916 - 2001 ).

2000

Stavangeren nr.1 2000

Innhold:

 • Side 3: Stavangers alder av Jan Gjerde
 • Side 6: Radesykehuset og "Min fars hus" av Roald Strandjord
 • Side 10: Monumentalt om Domkirken
 • Side 12: Eiendomsforholdene vedrørende "Kampem" av Gunnar Skadberg
 • Side 20: Jorenholmen på tredvetallet av Halvor Pedersen
 • Side 22: Kirkebyen i maktkamp og borgerkrig
 • Side 26: "Stav" og "anger" av Jan Gjerde
 • Side 30: Fra Holmen til Strømsteinen av E.K. Sømme kielland
 • Side 32: Nye kulturhistoriske skilt av E.K. Sømme Kielland

Stavangeren nr.2 2000

Innhold:

 • Side 4: Fra Adolf Barstads dagbok 1946
 • Side 16: Brannen i politikammeret i 1929 av Halvor Pedersen
 • Side 18: Magnus Vigrestad av Jan Gjerde
 • Side 21: Fra fangenskap til formannskap - møte med Andreas Cappelen
 • Side 22: Familien Toucher av Gunnar Skadberg
 • Side 28: Årsmøte
 • Side 32: Tanker fra Brødre Menighetens Hotel i Christiansfeldt av Jan Gjerde

Stavangeren.Nr.3.2000-ASL

Innhold:

 • Side 3: Mitt byhistoriske bibliotek av Jan Gjerde
 • Side 6: SlektenNyman av Børn K. Aarre
 • Side 15: Da posten kom til Stavanger (III), Tekst og tegninger Kåre Mossige
 • Side 23: Tørnmer eller Bindingsverk av Unnleiv Bergsgard
 • Side 26: Med Berge Furre i Lars Oftedals fotspor av Jan Gjerde
 • Side 28: En aftenstund i Paradis av Jan Gjerde
 • Side 32: Hvor er vi?

Stavangeren.Nr.4.2000-ASL

Innhold:

 • Side 3: En gammel by full av nytt
 • Side 4: Vålands historie a v Kirsten Ursin-Smith
 • Side l0: Kiellandhuset sett fra tre kanter av Halvor Pedersen
 • Side l2: Kvar låg Eikanes? av Leiv Olsen
 • Side 13: Ennu en mann med to gater? av Harald Sommefeldt Schmidt
 • Side 13: Om seiglivete myter av Gunnar A. Skadberg
 • Side 16: Kiellandhuset - Nei til en død kopi av Bjørn Andersen
 • Side 18: Ekserserplassen på Eiganes og Borgervebningen av Bjøm Aarre
 • Side 28: Ingvald Enersen - en Stavangersk gjest Baardsen av Gunnar A.Skadberg

1999

Stavangeren nr.1 1999

Innhold:

 • Side 2: Tusenårsstedet
 • Side 3: Leder: 1999
 • Side 5: Opprustning av Parken
 • Side 12: Ladegård kirkegård av Sverre Heskestad
 • Side 15: Byhistorisk skilting 1999
 • Side 16: Glimt fia det gamle Stavanger av Halvor Pedersen
 • Side 17: Da posten kom til Stavanger - del II av Kåre Mossige
 • Side 22: Kongsgård - tusenårsjubileet - middelalderbiblioteket av Ivar Walde
 • Side 26: Min byhistoriske samvittighet av Ivar Salomonsen
 • Side 27: En slekts skjebne av Harald Sommerfeldt Schmidt

Stavangeren nr.2 1999

Innhold:

 • Side 3: Ved Kiellands grav av Leif Johan Sevland
 • Side 4: Domkirkens restaurering av Ove Hagir
 • Side 8: Fra Trankebar til Breiavatnet av Gunnar A Skadberg
 • Side l4: Worsehuset finnes fortsatt av Halvor Pedersen
 • Side l8: Tobakksproduksjonen i Stavanger 1940-45 av Oddvar Høiland
 • Side 22: Stavangrt i reformasjonsårhundret av E.A. Erichsen
 • Side 28: Samfunnsbyggeren som forbygde seg av Jan Gjerde
 • Side30: Styrets beretning , Årsmøtet

Stavangeren nr.3 1999

Innhold:

 • Stavangers grunnleggelse - knyttet til Erling Skjalgssons tid? Innspill til nydikusjon og forskning... av Torgrim Titlestad, Førsteamanuensis, dr. philos. Høgskolen i Stavanger

Stavangeren nr.4 1999

Innhold:

Side 3: En synlig Kielland

Side 5: Middelthon om Kielland

Side 9: Gestapokjelleren på Eiganes av E. Kåre Johannessen

Side 13: Zack - hvorfor går du med kalosjer?

Side 18: Kongsgård jubilerer, av Halvor Pedersen

Side 20: Forruna og «Kjemien» av Kjell StahL Johannesen

Side 23: På en søyle står en trist forfatter av Randi Folkestad

Side 28: Brente mandler og pannekaker med syltetøy

Side 30: Kielland og pengene av jan Gjerde

1998

Stavangeren nr.1 1998

Innhold:

 • Side 3: Stavangers der eldste historie av Jan Gjerde
 • Side 4: Årsmøtet
 • Side 6: Heimly - byhistorie i generasjoner av Bjørn K. Aarre
 • Side 13: Oftedalslekten: «Larsane» av Lars Vaage
 • Side 18: Hvor er vi?
 • Side 19: Caspar Wignæs - en ukjent stavangerforfatter av Gunnar A. Skadberg
 • Side 26: Bilde fra en gammel by
 • Side 27: Brev/debatt
 • Side 28: Stavangerhistorie - på frimerker av Kåre Mossige
 • Side 34. Noen merknader vedrørende Oscarsgt 18 av Thorleif K. Aarre

Stavangeren nr.2 1998

Innhold:

 • Side 3: En glad amatørs bekjennelser av Jan Gjerde
 • Side 4: Kulturhistorisk skilting på plass av Erling Somme Kielland
 • Side 10: "Byens sykehus 100 år" av Lars Vaage
 • Side 14: Stedet er Vågen. av Håkon Norås
 • Side 18: Bilde fra en gammel by av Jan Gjerde
 • Side 22: Hvor er vi?
 • Side 23: En by tar form
 • Side 25: Arrangementer
 • Side 27: Mer Stavanger-historie på frimerker av Fredrik Hagemann
 • Side 29: Medlemsoversikt

Stavangeren nr.3 1998

Innhold:

 • Side 3: Stavanger - 1000 År? av Jan Gjerde
 • Side 6: "Reist av Stavanger kommune" av Erling Sømme Kielland
 • Side 8: Da posten kom til Stavanger av Kåre Mossige
 • Side 14: Et sjeldent bilde
 • Side 15: Fra byens styre og stell
 • Side 16: Et stavangerdynasti av Sverre Heskestad
 • Side 25: Folkets Hus i gammel prakt av Jan Gjerde
 • Side 28: Grøftegraving ved Domkirken av Erling Sømme Kielland
 • Side 29: Hvor er vi? Ved Kåre Mossige
 • Side 30: Weoversikt høsten 1998

1997

Stavangeren nr.1 1997

Innhold:

 • Side 3: Leder
 • Side 4: Årsmøtet
 • Side 6: "Fagerlid" - del II av Gunnar A. Skadberg
 • Side 11: Fra byens styre og stell
 • Side 14: Syndebukken i Domkirken etter Jan Hendrich Lexow
 • Side 17: Diagnosestasjonen i Dronningensgt. av Henrik Paaske
 • Side 19: Arrangementer våren 1997 Nye Stavanger-bøker

Stavangeren nr.2 1997

Innhold:

 • Side 3: Leder
 • Side 4: Eit notat av kiellandhuset av Tor Obrestad
 • Side 8: Brødrevennene i Danmark og Norge av Sverre Heskestad
 • Side l0: Fra byens styre og stell
 • Side 11: Hvem vat Gustava og Gabriel Kielland
 • Side 14: Bethel av Henrik Paaske
 • Side 17: Stavangernavnet - en uløst gåte av Sverre Heskestad
 • Side 18: Madla i fortid av Jan Gjerde
 • Side 19: Stavanger som "Avholdsbyen" av Erling Sømme Kielland
 • Side 21: Foreningsbiblioteket
 • Side 22: Markvandring Arrangementer av Jane N. Wæhler

Stavangeren nr.3 1997

Innhold:

 • Side 3: Domkirken - igjen! av Leder
 • Side 4: S. Rygh - minneord av Egil Henriksen
 • Side 5: Avholdsbyen II av E. Kielland Sømme
 • Side 10: Bilde fra en gammel by av Jan Gjerde
 • Side 12: Bydag i Domkirken av Jan Gjerde
 • Side 15:Har frilegging av murene skadet kirken? av Unnleiv Bergsgard
 • Side 16: Med Hasiv på gamle tomter Register ((Stavangeren)) av Jan Gjerde
 • Side 21:Jens Karlsen - kusken te Køhleren av Gunnar A. Skadberg
 • Side 26: Jens Karlsen - alias Per Karl av Gunnar A. Skadberg
 • Side 28: Hasiv 80 år av Kåre Mossige
 • Side 31: Stavanger Støberi & Dok av Kåre Mossige
 • Side 34:Domkirkens barneasyl av Henrik Paaske

Stavangeren nr.4 1997

Innhold:

 • Side 3: Den synlige byhistorien av Jan Gjerde
 • Side 5: Fra straen til Eiganes av Bjørn K. Aarre
 • Side 10: Det ble Stavanger! av Jan Gjerde
 • Side 12: Egil Henriksen av Bjørn K. Aarre
 • Side 15: Bybevaring - tross alt! av Jan Gjerde
 • Side 19: Josephines Stiftelse av Henrik Paaske
 • Side 22: Bilde fra en svunden tid av Erling S. Kielland
 • Side 23: Hermetikkbyen av Erling S. Kielland

1996

Stavangeren nr.1 1996

Innhold:

 • Side 3: Fra visjon til virkelighet av E. Sømme Kielland
 • Side 4: Årsmøtet av E. Sømme Kielland
 • Side 5: Styrets beretning av E. Sømme Kielland
 • Side 7: Halvbøndene på Ledaal av E. Sømme Kielland
 • Side 10: Bilde fra en gammel by av E. Sømme Kielland
 • Side 12: Brevspalte av E. Sømme Kielland
 • Side 14: Gatenavn kan fortelle byhistorie av J. Gjerde
 • Side 19: Minneord!

Stavangeren nr.2 1996

Innhold:

 • Side 3: Leder av E. Sømme Kielland
 • Side 4: Johs. Conradsen - en hermetikkpioner med sosialt engasjement av Helge Vatne
 • Side 8: Jærbu-versjon om Stavanger 1851
 • Side 10: Bilde fia en gammel by av J. Gjerde
 • Side 12: Byvandring på Vestre Platå av Bjørn K. Aarre
 • Side 13: Grossereren på Stokka som drev mølle på «Rudlå» av Bjørn K. Aarre
 • Side 16: Gartner Poulsson - en «grønn» ildsjel av J. Gjerde

Stavangeren nr.3 1996

Innhold:

 • Side 3: Leder av E. Sømme Kielland
 • Side 4: Slektstavle for familien Kielland av Bjørn K. Aarre
 • Side 8: Godtzen-epitaflet i Stavanger Domkirke av A. Kielland
 • Side 12: Brev
 • Side 13: Bydagen 2. juli
 • Side 14: Domkirken gjennom tidene av Jan Ivarson
 • Side 16: Hver høst gikk vi på nøst av E. Sømme Kielland
 • Side 18: Byvandring: Kirkegaten i sentrum
 • Side 20: Egenesmøllen
 • Side 21:Tjæresteinen
 • Side 23:Kulturhistorie i lettfattelig form av Lars Vaage

Stavangeren nr.4 1996

Innhold:

 • Side 3: Leder av E. Sømme Kielland
 • Side 4: Om et hus i Oscarsgate av Thorleif K. Aarre
 • Side 8:Fem år med Byhistorisk Forening av E. Sømme Kielland
 • Side l I: Litt om byvåpenet av Jan Gjerde
 • Side 15: Fra byens styre og stell 1847
 • Side 16: Fagerlid
 • Side 21: Krøyer-kveld i Kunstmuseet av Gunnar A. Skadberg
 • Side 22: Byvandring på Søre-Sunde

1995

Stavangeren nr.1 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem ! av Bjørn Aarre
 • Side 4: Kjør bare ikke over forhistorisk tid ! av Geir Hetland
 • Side 6: Program for våren 1995 av Kjell Petter Løhre
 • Side 9: Peter Severin Krøyer snakker svensk av Geir Hetland
 • Side 10: Severdig Stavanger - film ! ! av Geir Hetland
 • Side 11: Jens Zetlitz Kielland av Bjørn Aarre
 • Side 15: Etterlysning av Geir Hetland
 • Side 16: ikke en elendig i porten av Therese Osjord
 • Side 19: Stedet og kartet av Geir Hetland

Stavangeren nr.2 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem ! av bjørn Aarre
 • Side 3: Museumsfolk og Bydag av Geir Hetland
 • Side 5: Byflagget går ikke til topps ! av Geir Hetland
 • Side 8: Byhistorisk Forening får uttalerett av Erling K. Sømme
 • Side 10: Noen utfyllende opplysninger om Karsten Roedder pluss + av Geir Arve Simonsen
 • Side l2: Oscars gate 18 av Geir Hetland
 • Side 17: Den Kombinerede Indretning et sosialpolitisk monstnim ! av Lars Vaage
 • Side 29: Bydag for Stavanger av Geir Hetland

Stavangeren nr.3 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem! av Bjørn Aarre
 • Side 3:Løvblad og bladform av Geir Hetland
 • Side 4: Vårt medlemsblad - tredjegenerasjons medlemsblad av Erling K. Sømme
 • Side 5: St. Petri kirke og dens forgjengere av R. Tveterås
 • Side 8:Hospitalstiftelsen av Sigurd Rygh
 • Side 10: Peter Johan Fugellie av Bjørn Aarre
 • Side 13: Styrets medlemshilsen av styret i Byhistorisk Forening
 • Side 14: ... og medlemstallet stiger av styret i Byhistorisk Forening
 • Side 15: Vi gratulerer 70-års jubilanten Jan C. W. Ivarson av Bjørn Aarre
 • Side 18: Bokpresentasjon:"Men han var Aleksander" av Engvald Bakkan
 • Side 21:Vandring i Østervåg av Geir Hetland
 • Side 23: Interessert i slektsgransking og eller heraldikk ?

Stavangeren nr.4 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem ! av Bjørn K. Aarre
 • Side 3: Skjerv og stall ! av Geir Hetland
 • Side 5: Stavangers Bys Historie av geir Hetland
 • Side 8: Kielland - slekten. av Bjørn K. Aarre
 • Side 9: Dikterpresten Jens Zetiitz. av Bjørn K. Aarre
 • Side 13: Halvtres meter i Esbjerg. av Geir Hetland
 • Side 16: Stavanger - sangen ! av Geir hetland

1994

Stavangeren nr.1 1994

Innhold:

 • Cornelius Cruys av Bjørn Aarre
 • " ........... ambulerende skrønemagere..." av Erling Sømme
 • Visste du at... av Jan C. W. Ivarson
 • Kjelvene av Bjørn Aarre
 • Morfar minnes av Jan C. W. Ivarson

Stavangeren nr.2 1994

Innhold:

 • Kjære medlem av Bjørn Aarre
 • Side 2: Fra redaktøren av Geir Hetland
 • Side 3: Syklus Stavanger Sankt Svithun Syftesok av Geir Hetland
 • Side 4: Styreportretter av Gunnar A. Skadberg
 • Side 13: Hvem eide Bispeladegården ? av Gunnar A. Skadberg
 • Side 25: Byseglet med vinranken av Geir Hetland
 • Side 29: Norsk politikk i årene 1448 - 1454. av Bjørn Aarre

Stavangeren nr.3 1994

Innhold:

 • Side 1: Kjære medlem av Bjørn Aarre
 • Side 2: Innholdsfortegnelse
 • Side 3: Gylden årgang (redaktørens leder) av Geir Hetland
 • Side 4: I Vesterveg: Shetland av Aud Unni Finnebråten
 • Side 4: Orkenfly av Aud Unni Finnebråten
 • Side 10: Programmet for høsten 1994 av Geir Hetland
 • Side 11: Det såkalte Rosnæs-huset av Sigurd Rygh
 • Side 18: Byvandring til eller på kampen av Geir Hetland
 • Side 26: Bemerk! av Geir Hetland
 • Side 27: Bydag for Stavanger? av Geir Hetland
 • Side 37: Redaktøren beklager! av Geir Hetland

Stavangeren nr.4 1994

I N N H O L D:

 • Side 1: Kjære medlem av Bjøm Aarre
 • Side 3: Innholdsfortegnelse
 • Side 4: Mens vi venter av Geir Hetland
 • Side 6: Bispestav blir foreningslogo av Erling K. Sømme
 • Side 10:Syftesokk i almanakken av Geir Hetland
 • Side 11: Peder Severin Krøyer av Sigurd Rygh
 • Side 13: Byvandring på Kampen korrigering og supplering av Reidar Fratjord
 • Side 15: Et tilbakeblikk av Therese Osjord
 • Side 20: "Fredheim" Eiganesveien 113 av Gunnar A. Skadberg
 • Side 26: Jens Zetlitz Kielland av Bjørn Aarre
 • Side 27: Slett skjøtsel av gamle trær med byhistorisk verdi av Erling K. Sømme
 • Side 30: Tegner(e) etterlyses av Geir Hetland
 • Side 30: Ny landsomfattende innsamling av Bjørn Aarre
 • Side 31: Hr. Olav Nilsson til Talgje av Bjørn Aarre
 • Side 47: Lysende ide av Geir Hetland
 • Side 48: Bergbilder, klostergang og kongelig kapell av Geir Hetland
 • Side 56: I banken - men på museet av Geir Hetland
 • Side 57: Strømsteinen(e) med hermetikk av Geir Hetland
 • Side 58: Notabene! av Bjørn Aarre

1993

Stavangeren nr.1 1993

Innhold:

 • Lederens spalte og Sankt Svithun, av Geir Hetland.
 • Knut Iversen Sør-Sunde av Gunnar A. Skadberg.
 • Eg e' fra Stavanger gjør de' någe! ? av Bjørn Aarre
 • Historien bak karakterboken i Rosenkratnzgaten. av Gunnar A. Skadberg.

Notiser:

 • Kvekerne har 175 års jubileum.
 • Norgescup i historie.
 • Lokalhistorisk litteratur.
 • Fra redaksjonen.

Stavangeren nr.2 1993

Innhold:

 • Gåten om Stavangernavnet av Erling K. Samme
 • Stavanger-navnet av Sigurd Rygh
 • Anders Andersen Reianes av Gunnar A. Skadberg
 • Tannlegebesøk i 7853 av Erling K. Samme
 • Teglverket på Boganes av Gunnar A. Skadberg
 • Det såkalte Rosnæshuset av Sigurd Rygh

1992

Stavangeren nr.2 1992

Innhold:

 • Lederens spalte.
 • Høstens arrangementer.
 • Diverse.
 • Utdrag fra Bytinget i 1708 og 1711.
 • Fra redaksjonen.

Stavangeren nr.3 1992

Innhold:

 • Lederens spalte
 • Plan af Stavanger
 • . . .visste du at? av Jan C.W.Ivarson
 • Siden sist
 • Vi minner om!
 • Fra redaksjonen

1991

Stavangeren nr.1 1991

Innhold:

 • Aktivitetsprogram
 • Lederens spalte
 • Fra redaksjonen

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jan 20 2022 06:36:52
Script start
Timing: Jan 20 2022 06:36:52
Module start 'content'
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:52
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:52
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:52
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:53
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Warning: eZTemplate:def @ extension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tpl:28[2] Jan 20 2022 06:36:54
Variable 'articles' is already defined.
Timing: Jan 20 2022 06:36:54
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Jan 20 2022 06:36:54
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Jan 20 2022 06:36:54
Script end

Main resources:

Total runtime2.2241 sec
Peak memory usage28,416.0000 KB
Database Queries433

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01450.0327 3,168.17194,720.0156
Module start 'content' 0.04712.1518 7,888.187516,930.7891
Module end 'content' 2.19900.0250 24,818.97661,629.2656
Script end 2.2239  26,448.2422 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01810.8160330.0005
Check MTime0.00950.4289330.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.013010.0003
Mysqli_queries0.05462.45484330.0001
Looping result0.00530.23644330.0000
TS translator
TS init0.00440.196230.0015
TS cache load0.00200.091730.0007
TS context load0.00150.066330.0005
Template Total2.150596.730.7168
Template load0.00740.331630.0025
Template processing2.143096.355030.7143
Template load and register function0.00090.041910.0009
states
state_id_array0.00010.005710.0001
state_identifier_array0.00030.011920.0001
Override
Cache load0.02341.051221260.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00580.26171730.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00090.04121730.0000
General
String conversion0.00000.000820.0000
dbfile0.01500.6755980.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/aarring_frontpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/aarring_frontpage.tplEdit templateOverride template
87content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
71content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
538content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/quote.tpldatatype/ezxmltext/quote.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/datatype/ezxmltext/quote.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
481content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
73content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
86content/datatype/view/ezbinaryfile.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezbinaryfile.tplEdit templateOverride template
518content/datatype/view/ezxmltags/li.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/li.tplEdit templateOverride template
73content/datatype/view/ezxmltags/ul.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/ul.tplEdit templateOverride template
41content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 1973
 Number of unique templates used: 14

Time used to render debug report: 0.0005 secs