Stavangeren nr.2 1992

Innhold:

  • Lederens spalte.
  • Høstens arrangementer.
  • Diverse.
  • Utdrag fra Bytinget i 1708 og 1711.
  • Fra redaksjonen.