Stavangeren nr.3 1994

Innhold:

 • Side 1: Kjære medlem av Bjørn Aarre
 • Side 2: Innholdsfortegnelse
 • Side 3: Gylden årgang (redaktørens leder) av Geir Hetland
 • Side 4: I Vesterveg: Shetland av Aud Unni Finnebråten
 • Side 4: Orkenfly av Aud Unni Finnebråten
 • Side 10: Programmet for høsten 1994 av Geir Hetland
 • Side 11: Det såkalte Rosnæs-huset av Sigurd Rygh
 • Side 18: Byvandring til eller på kampen av Geir Hetland
 • Side 26: Bemerk! av Geir Hetland
 • Side 27: Bydag for Stavanger? av Geir Hetland
 • Side 37: Redaktøren beklager! av Geir Hetland