1995

Stavangeren nr.1 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem ! av Bjørn Aarre
 • Side 4: Kjør bare ikke over forhistorisk tid ! av Geir Hetland
 • Side 6: Program for våren 1995 av Kjell Petter Løhre
 • Side 9: Peter Severin Krøyer snakker svensk av Geir Hetland
 • Side 10: Severdig Stavanger - film ! ! av Geir Hetland
 • Side 11: Jens Zetlitz Kielland av Bjørn Aarre
 • Side 15: Etterlysning av Geir Hetland
 • Side 16: ikke en elendig i porten av Therese Osjord
 • Side 19: Stedet og kartet av Geir Hetland

Stavangeren nr.2 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem ! av bjørn Aarre
 • Side 3: Museumsfolk og Bydag av Geir Hetland
 • Side 5: Byflagget går ikke til topps ! av Geir Hetland
 • Side 8: Byhistorisk Forening får uttalerett av Erling K. Sømme
 • Side 10: Noen utfyllende opplysninger om Karsten Roedder pluss + av Geir Arve Simonsen
 • Side l2: Oscars gate 18 av Geir Hetland
 • Side 17: Den Kombinerede Indretning et sosialpolitisk monstnim ! av Lars Vaage
 • Side 29: Bydag for Stavanger av Geir Hetland

Stavangeren nr.3 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem! av Bjørn Aarre
 • Side 3:Løvblad og bladform av Geir Hetland
 • Side 4: Vårt medlemsblad - tredjegenerasjons medlemsblad av Erling K. Sømme
 • Side 5: St. Petri kirke og dens forgjengere av R. Tveterås
 • Side 8:Hospitalstiftelsen av Sigurd Rygh
 • Side 10: Peter Johan Fugellie av Bjørn Aarre
 • Side 13: Styrets medlemshilsen av styret i Byhistorisk Forening
 • Side 14: ... og medlemstallet stiger av styret i Byhistorisk Forening
 • Side 15: Vi gratulerer 70-års jubilanten Jan C. W. Ivarson av Bjørn Aarre
 • Side 18: Bokpresentasjon:"Men han var Aleksander" av Engvald Bakkan
 • Side 21:Vandring i Østervåg av Geir Hetland
 • Side 23: Interessert i slektsgransking og eller heraldikk ?

Stavangeren nr.4 1995

Innhold:

 • Side 2: Kjære medlem ! av Bjørn K. Aarre
 • Side 3: Skjerv og stall ! av Geir Hetland
 • Side 5: Stavangers Bys Historie av geir Hetland
 • Side 8: Kielland - slekten. av Bjørn K. Aarre
 • Side 9: Dikterpresten Jens Zetiitz. av Bjørn K. Aarre
 • Side 13: Halvtres meter i Esbjerg. av Geir Hetland
 • Side 16: Stavanger - sangen ! av Geir hetland