Stavangeren nr.2 1996

Innhold:

  • Side 3: Leder av E. Sømme Kielland
  • Side 4: Johs. Conradsen - en hermetikkpioner med sosialt engasjement av Helge Vatne
  • Side 8: Jærbu-versjon om Stavanger 1851
  • Side 10: Bilde fia en gammel by av J. Gjerde
  • Side 12: Byvandring på Vestre Platå av Bjørn K. Aarre
  • Side 13: Grossereren på Stokka som drev mølle på «Rudlå» av Bjørn K. Aarre
  • Side 16: Gartner Poulsson - en «grønn» ildsjel av J. Gjerde