Stavangeren nr.4 1996

Innhold:

  • Side 3: Leder av E. Sømme Kielland
  • Side 4: Om et hus i Oscarsgate av Thorleif K. Aarre
  • Side 8:Fem år med Byhistorisk Forening av E. Sømme Kielland
  • Side l I: Litt om byvåpenet av Jan Gjerde
  • Side 15: Fra byens styre og stell 1847
  • Side 16: Fagerlid
  • Side 21: Krøyer-kveld i Kunstmuseet av Gunnar A. Skadberg
  • Side 22: Byvandring på Søre-Sunde