Stavangeren nr.1 1997

Innhold:

  • Side 3: Leder
  • Side 4: Årsmøtet
  • Side 6: "Fagerlid" - del II av Gunnar A. Skadberg
  • Side 11: Fra byens styre og stell
  • Side 14: Syndebukken i Domkirken etter Jan Hendrich Lexow
  • Side 17: Diagnosestasjonen i Dronningensgt. av Henrik Paaske
  • Side 19: Arrangementer våren 1997 Nye Stavanger-bøker