Stavangeren nr.2 1997

Innhold:

 • Side 3: Leder
 • Side 4: Eit notat av kiellandhuset av Tor Obrestad
 • Side 8: Brødrevennene i Danmark og Norge av Sverre Heskestad
 • Side l0: Fra byens styre og stell
 • Side 11: Hvem vat Gustava og Gabriel Kielland
 • Side 14: Bethel av Henrik Paaske
 • Side 17: Stavangernavnet - en uløst gåte av Sverre Heskestad
 • Side 18: Madla i fortid av Jan Gjerde
 • Side 19: Stavanger som "Avholdsbyen" av Erling Sømme Kielland
 • Side 21: Foreningsbiblioteket
 • Side 22: Markvandring Arrangementer av Jane N. Wæhler