Stavangeren nr.4 1997

Innhold:

  • Side 3: Den synlige byhistorien av Jan Gjerde
  • Side 5: Fra straen til Eiganes av Bjørn K. Aarre
  • Side 10: Det ble Stavanger! av Jan Gjerde
  • Side 12: Egil Henriksen av Bjørn K. Aarre
  • Side 15: Bybevaring - tross alt! av Jan Gjerde
  • Side 19: Josephines Stiftelse av Henrik Paaske
  • Side 22: Bilde fra en svunden tid av Erling S. Kielland
  • Side 23: Hermetikkbyen av Erling S. Kielland