Stavangeren nr.1 1998

Innhold:

  • Side 3: Stavangers der eldste historie av Jan Gjerde
  • Side 4: Årsmøtet
  • Side 6: Heimly - byhistorie i generasjoner av Bjørn K. Aarre
  • Side 13: Oftedalslekten: «Larsane» av Lars Vaage
  • Side 18: Hvor er vi?
  • Side 19: Caspar Wignæs - en ukjent stavangerforfatter av Gunnar A. Skadberg
  • Side 26: Bilde fra en gammel by
  • Side 27: Brev/debatt
  • Side 28: Stavangerhistorie - på frimerker av Kåre Mossige
  • Side 34. Noen merknader vedrørende Oscarsgt 18 av Thorleif K. Aarre