Stavangeren nr.2 1998

Innhold:

  • Side 3: En glad amatørs bekjennelser av Jan Gjerde
  • Side 4: Kulturhistorisk skilting på plass av Erling Somme Kielland
  • Side 10: "Byens sykehus 100 år" av Lars Vaage
  • Side 14: Stedet er Vågen. av Håkon Norås
  • Side 18: Bilde fra en gammel by av Jan Gjerde
  • Side 22: Hvor er vi?
  • Side 23: En by tar form
  • Side 25: Arrangementer
  • Side 27: Mer Stavanger-historie på frimerker av Fredrik Hagemann
  • Side 29: Medlemsoversikt