Stavangeren.Nr.4.2000-ASL

Innhold:

  • Side 3: En gammel by full av nytt
  • Side 4: Vålands historie a v Kirsten Ursin-Smith
  • Side l0: Kiellandhuset sett fra tre kanter av Halvor Pedersen
  • Side l2: Kvar låg Eikanes? av Leiv Olsen
  • Side 13: Ennu en mann med to gater? av Harald Sommefeldt Schmidt
  • Side 13: Om seiglivete myter av Gunnar A. Skadberg
  • Side 16: Kiellandhuset - Nei til en død kopi av Bjørn Andersen
  • Side 18: Ekserserplassen på Eiganes og Borgervebningen av Bjøm Aarre
  • Side 28: Ingvald Enersen - en Stavangersk gjest Baardsen av Gunnar A.Skadberg