Stavangeren nr.1 2001

Innhold:

  • Side 2: Byhistorien Av Berit M Grande
  • Side 3: Vålands historie ( del II ) Av Kirsten Ursin - Smith
  • Side 10: Bojer - Lange Av Reidar Frafjord
  • Side 13: Jens Zetlitz Av Jan Christiansen
  • Side 18: Speideren blir forbudt. Av Halvor Pedersen
  • Side 19: Historien om Ynglingen Av Halvor Pedersen
  • Side 22: Ingvald Enersen "Original Farce" Av Harald Sommerfeldt Schmidt
  • Side 24: Nye kulturhistoriske skilter Av Erling Sømme Kielland