Stavangeren nr.3 2003

Innhold
  • Side 3: (Leder) "Det henge samen" Av Berit M. Grande
  • Side 4: Tollinspektør Stang -et hundreårsminne Av Reidar Frafjord
  • Side 7: Hjalmar August Schiøtz -en banebrytende øyelege fra Stavanger Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 10: Brev fra Jan Christiansen
  • Side 11: Dokumenter i Vatikanets arkiv kaster lys over Stavangers historie Av Torstein Jørgensen
  • Side 14: Den første SIF - Viking kampen etter frigjøringen Av Reidar Frafjord
  • Side 17: Breiavannet i februar 1864 Av Anders Bærheim
  • Side 19: Anders Svela vognmandsforretning Av Reidar Frafjord
  • Side 29: Stokkaveien 33, villa - sykehus og kvinnebo Av Reidar Frafjord
  • Side 32: Konsumpsjonsboden ved Breiavatnet Av Gunnar A. Skadberg