Stavangeren nr.4 2003

Innhold
  • Side 3: (Leder) Så tenner vi et lys... Av Berit M. Grande
  • Side 4: "...ringer kransen om vår gamle stad" Av Reidar Frafjord
  • Side 7: Husker du? Av Erling Sømme Kielland
  • Side 9: Friedrich Petersen - gründeren som skapte Hillevåg. Av Jan Gjerde
  • Side 12: Fredheim - Eiganesveien 113 Stavangers bispebolig Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 21: Byens unge døde - Anders Platou Wyller Av Reidar Frafjord
  • Side 27: O, Jul med din Glæde Av Chr. Henriksen